Till navigation Till innehåll (s)
Förskola & skola

Rudbeck övergår delvis till distansundervisning

Torsdag 26 november övergår Rudbecks gymnasium delvis till distansundervisning. Orsaken till beslutet är att minska trängsel på skolan och på så sätt bidra till att minska smittspridningen av covid-19. Beslutet gäller fram till höstterminens slut 2020.

Regeringen fattar idag torsdag 19 november ett beslut om förändring i förordning 2020:115. Förändringen träder i kraft på måndag 24 november och innebär att gymnasieskolan delvis kan gå över till fjärr- och distansundervisning om det krävs för att kunna undvika trängsel på skolan. 

Utbildningsnämnden har enligt förändringen i förordningen 202:115 beslutat om att Rudbeck gymnasium ges möjlighet att bedriva delar av undervisningen på distans för att minska trängsel på skolan. 

Beslutet träder i kraft från och med torsdag 26 november och gäller fram till höstterminens slut 2020. Beroende på pandemins utveckling kan en förlängning bli aktuell.

- Den förändrade förordningen och nämndens beslut ger Rudbeck möjlighet att organisera för undervisning på distans. Jag har ett mycket stort förtroende för Rudbecks skolledning med medarbetare att de kommer att genomföra detta på bästa möjliga sett. Det viktigaste nu är att vi alla hjälps åt att hålla i, hålla ut och hålla avstånd, säger Soley Aksöz Lithborn (M), utbildningsnämndens ordförande.

Till skillnad från vårterminen då Rudbeck helt gick över till distansundervisning, medger denna lösning att alla elever i perioder kommer att ha undervisning på plats i skolan. Detta kommer underlätta genomförandet av vissa moment i kurserna, exempelvis laborationer och vissa typer av examinationer. Ytterligare information kommer att lämnas till elever och vårdnadshavare på Rudbeck gymnasium. 

Till nyhetsarkivet