Till navigation Till innehåll (s)
Förskola & skola

Rudbeck öppnar för mindre elevgrupper

Rudbecks gymnasium låter små elevgrupper komma tillbaka till skolan under särskilda former, för att slutföra viktiga praktiska moment i sin utbildning. Det sedan regeringen ändrat förordningar kring distansstudier för gymnasieskolor.

Beslutet innebär att Rudbecks gymnasium får ta in ett fåtal elever åt gången. Syftet är att möjliggöra genomförandet av praktiska moment, nödvändiga laborationer och examinationer. Grupperna kommer att spridas ut i lokalerna för att minska risken för smittspridning. Beslutet gäller alla gymnasieutbildningar, men Rudbeck kommer framför allt att prioritera elever i årskurs tre.

- Gymnasiet i Sollentuna har nu bedrivit all undervisning på distans under några veckor. Jag vill här passa på att uttrycka min stora beundran över det fantastiska sätt som elever, lärare och skolledning har genomfört detta, det är en stor omställning, säger Linus Nygren, gymnasiechef i Sollentuna kommun.  

Utbildning kan därmed bedrivas med en mindre andel elever närvarande i skolans lokaler, samtidigt som övrig undervisning sker på distans. Regeringens förändrade förordning träder i kraft omgående vilket innebär att Rudbeck inför detta efter påsklovet.

Till nyhetsarkivet