Till navigation Till innehåll (s)
Lärarpriset 2022  1:a-pristagarna

Lärarpriset 2022 1:a-pristagarna

Förskola & skola

Möt Theresé som fått lärarpriset i kategorin Tillgänglighet

Theresé Borgefeldt är vinnare av Sollentuna lärarpris 2022 inom kategorin tillgänglighet. Hon jobbar på Helenelundsskolan sedan tre år tillbaka. För Theresé är det bästa med jobbet att få jobba med barn och ungdomar och se dem utvecklas och samtidigt få fortsätta utvecklas själv.

I motiveringen till priset står det:

Therese är en lärare som kombinerar teori och praktik för att skapa en lärmiljö där alla elever ges förutsättningar att lyckas. Hennes klassrum präglas av elevernas ansvarskänsla och hon är skicklig på att möta eleverna på deras nivå och tillgängliggöra materialet. Med sitt engagemang, kunskap och energi är Therese en drivande kraft som bidrar till att skapa en bättre och mer tillgänglig skola.

Vad betyder det för dig att vinna lärarpriset inom kategori tillgänglighet?

- Det känns väldigt roligt att bli uppmärksammad för det jobb man gör. Känner än mer att mitt arbete uppskattas.

Vad är hemligheten bakom att få så fina vitsord från elever/kollegor/vårdnadshavare?

- Det är nog ingen större hemlighet. Jag tror bara att jag är transparent, engagerad och dedikerad i mitt jobb. Det syns nog att jag trivs.

Tillgänglighet är ett av skolans fokusområden. Hur arbetar du med tillgänglighet i
undervisningen?

- Jag försöker alltid planera så att alla kommer till sin rätt oavsett behov och vad vi gör. Det finns flera sätt att tillgodogöra sig kunskap på, jag försöker skapa variation och olika vägar till kunskap.

För Theresé är tydlighet och stödstrukturer viktigt. Hon berättar att hon jobbar med ett bredare spann för att få eleverna att lära sig nytt och mer. I hennes klassrum får barnen därför både läsa, lyssna, titta och prova.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Att få jobba med barn/ungdomar och se dem utvecklas, såväl socialt som
kunskapsmässigt. Man blir heller aldrig färdiglärd som lärare, man kan pröva och
ompröva, lära sig nytt och utvecklas, det är det jag trivs så bra med.

Hur länge har du jobbat i Sollentuna?

- Jag har jobbat i Sollentuna och på Helenelundsskolan i 3 år.

Varför är det bra/roligt/intressant att jobba i Sollentuna kommun?

- Kommunens HKK-lärare har inplanerade träffar under läsåret där vi kan diskutera och utveckla vår undervisning tillsammans vilket är väldigt givande. Det ökar likvärdigheten mellan skolorna och gör att vi kan stötta och lära av varandra.

Theresé berättar att hon har fått möjlighet att utvecklas mycket sedan hon började i Sollentuna. Hon lyfter specifikt att hon har breddat sin digitala kompetens och genom det kunnat lära sig att skapa material med stöd av sina kompetenta kollegor. Theresé uppskattar också att det finns en tydlig plan och ett konkret arbetssätt kring Olweus.

Har du hunnit fundera på vad du ska göra med vinstpengarna?

- Jag funderar fortfarande, men är mycket intresserad av att utveckla min kunskap kring just tillgängligt lärande och undervisning. Det kanske blir en kurs eller några böcker att läsa och lära av, vi får se avslutar Theresé med ett leende.

Till nyhetsarkivet