Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)
Förskola & skola

Fjärrundervisning för högstadiet fortsätter

Läget i regionen är fortsatt ansträngt. Med anledning av det kommer alla Sollentunas kommunala skolor att fortsätta med delvis fjärrundervisning för årskurs 7- 9 från måndag 11 januari till och med 15 januari.

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som, från och med måndag den 11 januari, gör det möjligt för grundskolor att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet. Med anledning av detta har ordförande i utbildningsnämnden tagit beslut om att alla Sollentunas kommunala skolor fortsätter med delvis fjärrundervisning för årskurs 7- 9, från måndag 11 januari till och med 15 januari. 

De elever/elevgrupper/skolor som är undantagna från detta kommer att få separat information av respektive skola. Varje skola kommer under kommande vecka utifrån sina lokala förutsättningar att själva göra en planering för eventuell kommande fjärrundervisningen i skolorna och se till att berörda får information.

Syftet med beslutet är att fler personer ska stanna hemma för att minska smittspridningen genom mindre trängsel i skolans lokaler och i kollektivtrafiken.

Till nyhetsarkivet