Till navigation Till innehåll (s)
Damm Silverdalsparken
Bygga, bo & miljö

Sollentuna på plats 24 i Aktuell Hållbarhets rankning

Sollentuna placerar sig på plats 24 i bland landets 290 kommuner och plats 8 i Stockholms län i Aktuell Hållbarhets kommunrankning ”Miljöbästa kommun”. Syftet med mätningen är att ta tempen på hur kommunerna integrerar klimat- och hållbarhetsfrågor i den ordinarie verksamheten.

Sollentuna kommun backar några steg i årets rankning, från plats 18 förra året. Men kommunen ligger fortfarande högt upp på plats 24 bland landets 290 kommuner. I gruppen ’Storstäder och storstadsnära kommuner’ hamnar vi på plats 11 av 46 kommuner och av Stockholms läns 26 kommuner ligger vi på plats 8.

  • I Sollentuna är miljö- och klimatarbetet av högsta prioritet. Under mandatperioden har vi arbetat målinriktat för att förbättra kommunens miljö- och klimatarbete. Det är en marginell nedgång men självklart vill vi hellre klättra på listan. Nu ska vi analysera resultaten och se hur vi kan förbättra vårt arbete ytterligare, säger Jonas Riedel (C), ordförande klimatnämnden.

Aktuell hållbarhet rankar kommunerna efter hur vi har svarat på frågor i en enkät, men de hämtar också in statistik från andra källor. Årets rankning, som är den 14:e mätningen, visar att Sollentuna är på god väg, men att vi har en del utmaningar inom hållbar konsumtion och transporter. Flera saker är på gång, såsom t ex att ställa tydligare krav i upphandlingar och inrätta en bilpool för kommunens egna verksamheter. Vårt systematiska digitaliseringsarbete kommer också att göra skillnad, med färre transporter och resor framöver. Dessutom pågår arbetet med att ta fram riktlinjer för hur kommunen ska bygga med mer hänsyn till miljö och klimat.

Se hela listan på Aktuell Hållbarhet

Till nyhetsarkivet