Till navigation Till innehåll (s)
Logotype samverkan Gröna kilar
Bygga, bo & miljö

Samverkan gröna kilar lanserar ny webbplats

Under 2020 har allt fler sökt sig ut till naturen nära sin bostad. Nu lanserar Sollentuna tillsammans med sju grannkommuner en ny webbplats med tips på besöksmål och aktiviteter i tre av regionens gröna kilar.

I stockholmsregionen finns tio sammanhängande naturområden, så kallade gröna kilar som sträcker sig över flera kommungränser.

Den nya webbplatsen – www.gronakilar.se – är ett initiativ från samverkan inom ramen för Angarnkilen, Rösjökilen och Bogesundskilen, Ett samarbete som drivs med gemensam politisk styrning sedan 2016.

– I naturen syns inte kommungränserna och många naturområden fortsätter genom flera kommuner, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i natur- och tekniknämnden i Sollentuna och medlem i den politiska styrgruppen för Samverkan Gröna Kilar nordost. Tanken med kilsamverkan är att utveckla kvaliteten i naturområdena oberoende av kommungränser. Det gäller både värden för biologisk mångfald som för friluftslivet.

Ett av huvudmålen för samarbetet kring regionens gröna kilar är att bidra till en god livsmiljö för alla invånare och en hög biologisk mångfald. Ett annat mål är att göra kilarna välkända och välbesökta.

Den nya webbplatsen, som efterhand kommer att fyllas på med fler tips på naturupplevelser, innehåller även beskrivningar av hur samverkan mellan samarbetskommunerna fungerar. Till exempel hur samverkan sker med lokala ideella föreningar som har kunskap om naturen och når ut till många kommuninvånare.

– Under det senaste året har antalet besökare i våra naturområden ökat markant, berättar Thomas Ardenfors. Att sprida kunskap och utveckla service och tillgänglighet till vår närnatur känns därför extra angeläget under coronapandemin.

Rikard Dahlén, som är naturvårdschef i Sollentuna, välkomnar fler ut i naturen:

– Genom gemensamma insatser i kilsamverkan kan vi underlätta för våra kommuninvånare att ta sig ut i naturen nära bostaden. Många vanliga fysiska arrangemang och guidningar har ställts in samtidigt som fler söker sig ut i naturen. Därför känns den nya webbplatsen extra viktig att lansera nu under våren, säger Rikard Dahlén.

Angarnkilen, Rösjökilen och Bogesundskilen berör följande kommuner: Danderyd, Täby, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Webbplatsen adress är www.gronakilar.se och lanseras 1 april 2021.

Gröna kilar - webbplats

Till nyhetsarkivet