Till navigation Till innehåll (s)
Bygga, bo & miljö

Samråd för Städet 1 och Stinsen 2 i Södra Häggvik

Under april genomförs två plansamråd inom Södra Häggvik. De aktuella detaljplanerna är Städet 1, där ICA idag har en butik, och Stinsen 2. Under samrådstiden finns möjlighet att ta del av planförslagen och lämna synpunkter.

Södra Häggvik är ett av Sollentunas största stadsutvecklingsområden med ett unikt kommunikationsläge i navet mellan pendeltåg, E4, Häggviksleden och kommande Förbifart Stockholm.

– Södra Häggvik planeras genomgå en stor förändring, från köplador till bostäder med inslag av parker och grönska. Här ska man kunna leva hållbart med närhet till kommunikationer och handel, säger Moa Rasmusson (L), ordförande samhällsbyggnadsnämnden.

I gällande och kommande detaljplaner för Södra Häggvik kan det bli möjligt att bygga mer än 5000 nya bostäder. I planeringen ingår också bland annat utvecklad handel, en ny en skola och en sydlig entré till Häggviks station.  

Stinsen 2

På platsen där Stinsen köpcentrum idag ligger har ett förslag på ny detaljplan tagits fram.

I planförslaget prövas nu en möjlig utveckling med sju kvarter med en stor andel bostäder med tät gatustruktur. I västra delen av planområdet föreslås en större grundskola. Planförslaget innehåller även tre högre hus, med två i norr och ett i söder, samt lokaler i bottenvåningar. Vid ett genomförande enligt planförslaget rivs huvuddelen av Stinsen, huvudgatan Glimmervägen flyttas och blir Turebergs allé genom planområdet vidare norrut. Utbyggnaden av planområdet väntas ske med start av kvarter i den norra delen.

Städet 1

Även på platsen där ICA Maxi ligger idag har ett förslag på ny detaljplan tagits fram.

Här prövar kommunen en utveckling med sex kvarter med gatustruktur, livsmedelsbutik, ett handelstorg och ett par parker. Planförslaget innehåller även tre högre hus, möjligt parkeringshus och gör förlängningen av Turebergs allé möjlig. Vid ett genomförande enligt planförslaget flyttas huvudgatan Norra Malmvägen och blir Turebergs allé samt att Mossvägen förlängs. Vid ett genomförande väntas utbyggnad starta med kvarteren i östra delen och sedan vidare västerut. 

Stinsen 2 

Städet 1 

Södra Häggvik 

Nya gatunamn när Sollentuna växer Informationsmöte 21 april

Till nyhetsarkivet