Till navigation Till innehåll (s)
85 nya bostäder i Häggvik

Illustration: Besqab/Arktitektbyrån Witte

Bygga, bo & miljö

Ny detaljplan för fler bostäder i Häggvik

Nu är det möjligt att bygga ytterligare cirka 85 bostäder i norra delen av Häggvik. Det blev klart då kommunfullmäktige vid sitt senaste möte godkände detaljplanen för Svarven 1, en fastighet på Sänkhagsvägen 6.

I planen tas hänsyn till Häggviks lokala karaktär och närheten till det intilliggande skogspartiet: Efter en så kallad stadsbildsanalys som kommunen utfört har även ett sju vånings punkthus godkänts på fastigheten.

–  I och med detta beslut så möjliggör vi för fler lägenheter nära grönska och kollektivtrafik. Byggnationen ska ske med respekt för omkringliggande byggnation och grönområde, säger Moa Rasmusson (L), ordförande samhällsbyggnadsnämnden.

I samband med att detaljplanen godkändes tecknades även ett exploateringsavtal för den fortsatta utvecklingen av bostäderna. Bakom utvecklingen står företaget Besqab som räknar med att starta bygget av de cirka 85 bostadsrätterna under tredje kvartalet 2021 och att inflyttning kan ske från tredje kvartalet 2023.

Till nyhetsarkivet