Till navigation Till innehåll (s)
Bygga, bo & miljö

Mindre oljeutsläpp

Under onsdag eftermiddag skedde ett mindre oljeutsläpp på Ribbings väg i höjd med Rösjöskolan i Edsberg. Räddningstjänsten fanns snabbt på plats för att begränsa spridningen. På grund av det kraftiga regnet hann ändå en del olja leta sig ner i dagvattenbrunnarna längs Ribbings väg och vidare mot utloppet vid Edsbergsparken.

Räddningstjänsten lade direkt ut länsar för att ringa in oljan i vattnet. Oljan kommer att pumpas bort ur vattnet. För att förhindra att eventuell ytterligare olja läcker ut kommer länsarna att ligga kvar i några dagar.

På Ribbings väg är utsläppet bortstädat.

Till nyhetsarkivet