Till navigation Till innehåll (s)
Visionsbild Tabellen 8. Illustration: Kod Arkitekter

Visionsbild Tabellen 8. Illustration: Kod Arkitekter

Bygga, bo & miljö

Malmparken flyttar in i ny byggnad

Nu är det klart vem som vinner möjligheten att bygga på den sista lediga tomten intill Malmparken mitt i Sollentuna. I förslaget ingår bland annat en dygnetruntöppen bostadslobby.

Det vinnande förslaget kommer från ByggVesta AB och innefattar en välbalanserad blandning av olika funktioner i huset för att få till en levande och aktiv byggnad. I förslaget ingår till exempel en dygnetruntöppen bostadslobby, blandade bostadsformer samt en aktivitetsbasar som vänder sig mot parken och bjuder in invånarna att använda byggnaden.

Beslutet om vinnare togs av kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 juni.

Byggnaden blir den sista som byggs i anslutning till Malmparken. Därmed spelar den en viktig roll för hur centrala Sollentuna känns och upplevs.

- Med byggnadsförslaget presenterar vinnaren ett väl genomtänkt koncept. Den nya byggnaden har en fin gestaltning och är en viktig pusselbit i arbetet med att göra Malmparken mer tillgänglig, trygg och attraktiv för boende och besökare, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande, Sollentuna kommun

En tävling i två steg

I december 2021 bjöd Sollentuna kommun in till en markförsäljningstävling av fastigheten Tabellen 8, i centrala Sollentuna. Tävlingen var uppdelad i två steg - en kvalomgång och en finalomgång. Totalt inkom 12 stycken tävlingsförslag till kvalomgången.

För att uppnå så hög kvalitet som möjligt bjöd kommunen in till en anbudstävling där det ekonomiska anbudet prioriterades ner. Istället värderades hur väl de olika byggnadsförslagen skulle bidra till upplevelsen av området, den sociala miljön och arkitekturen. 

Ungefär hälften av förslagen sållades fram varav de tre aktörer som fått högst betyg i en referenstagning gick till final. Finalen utvärderades på två kriterier – socialt koncept (60 %) och gestaltning (40 %).

- Det är glädjande att intresset för markförsäljningen var så stort. Vinnaren bidrar med en vacker byggnation i området och möjliggör för fler att vistas i vackra Sollentuna. Den kommer också skapa liv och rörelse vilket bidrar till ökad trygghet, säger Moa Rasmusson (L), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Sollentuna kommun

Bakom det vinnande förslaget står företaget ByggVesta AB tillsammans med Kod Arkitekter. Enligt det vinnande tävlingsförslaget kommer byggnaden innehålla hyresbostäder i varierande storlekar samt studentbostäder.

ByggVesta AB har genom tävlingen nu vunnit rätten att förhandla fram avtal med kommunen i syfte att köpa marken och bygga kvarteret.

Markförsäljningsavtal mellan Sollentuna kommun och ByggVesta planeras att tecknas efter sommaren. Byggstart beräknas ske under 2023 med preliminär inflyttning kring årsskiftet 2025/2026.

Trygghet och social hållbarhet i fokus

Trygghet är sedan länge en prioriterad fråga när det gäller stadsutvecklingen i Tureberg. Den fysiska miljön och vad vi fyller den med står högt på agendan för att öka både trivsel och trygghet. I markförsäljningstävlingen av fastigheten Tabellen 8 har det därför varit dessa två aspekter som har fått stå i fokus.

Sollentuna kommuns uppställda mål kring vad som ska uppnås med kvarteret med fokus på trygghet och social hållbarhet stämmer väl med ByggVestas värderingar. De har nämligen sedan många år fokuserat på att engagera sig i och bidra till utvecklingen i områden kring sina projekt med särskilt fokus på trygghet.

ByggVesta planerar att vara en långsiktig och närvarande aktör i Tureberg. Bland annat som deltagande i samverkansform med andra företag och fastighetsägare men även genom sin förvaltningsmodell som förutom en ”traditionell förvaltning” använder sig av anställda områdesansvariga, som alltid själva är boende i huset. I deras roll ingår bland annat att bemanna bostadslobbyn, dit boende kan vända sig för att få hjälp eller arrangera aktiviteter. Som ett sätt att skapa sammanhållning och gemenskap kan man även i lobbyn spela pingis, eller bara sitta och koppla av och läsa tidningen.

Aktivitetsbasaren i bottenvåningen, som riktar sig till Sollentunas invånare, kommer förvaltas av ByggVestas egen förvaltning. Där kan vem som helst komma och låna sportutrustning och leksaker för att använda i Malmparken.

Stadsutveckling i övriga Tureberg 

Den planerade byggnaden på fastigheten Tabellen 8 är ännu ett steg i den spännande stadsutvecklingen av centrala Tureberg som pågår med flera aktuella projekt. Alldeles intill Sollentuna station finns redan ett brett serviceutbud som lockar boende, de som arbetar här och besökare. Nya Malmparken och den upprustade gågatan Tusbystråket har blivit populära mötesplatser.

Kring nya Malmplan och i kvarteret Tårpilen tillkommer just nu ytterligare nästan 1 000 nya bostäder och vid Turebergs torg öppnar det nya publika Turebergshuset, med bland annat huvudbibliotek, sina portar i slutet av 2022.

Målet är att tillsammans göra Tureberg och centrala Sollentuna ännu färgstarkare, trivsammare och tryggare.

 

Till nyhetsarkivet