Till navigation Till innehåll (s)
Viola, Lena och Moa Rasmusson vid Krögers ängar

Parken Krögers ängar är den sista pusselbiten som läggs efter 24 års stadsutveckling av trädgårdsstaden Silverdal. Lena Lindström och hennes dotter Viola kom med namnförslaget. Här tillsammans med Moa Rasmusson (L) som var med och beslutade om namnet

Bygga, bo & miljö

Krögers ängar – så heter den nya parken i Silverdal

Den nya parken i Silverdal får namnet Krögers ängar. Det tycker Silverdalsbon Lena Lindström och hennes dotter Viola blir jättebra. Det var nämligen deras förslag i den namngivningstävling som Sollentuna kommun utlyste i somras.

- Vi flyttade till Silverdal i våras och tycker att området har blivit jättefint. Namnidén fick vi efter att Violas morfar tagit reda på lite mer om varför gatan härintill fått namnet Krögers promenad.

Det berättar Lena Lindström när hon och dottern träffar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Moa Rasmusson (L) vid den nya skylten intill entrén till Krögers ängar.

Även Moa Rasmusson gillar det nya namnet:

- Det har tagit närmare 25 år att utveckla Silverdal. Det känns bra att vi kunnat följa den vision som lades fast redan på 90-talet, men också att vi kan få med oss både historia och lokalt engagemang när vi utvecklar nya delar av Sollentuna.

På skylten finns historien

På den nya skylten intill parken finns historien bakom namnet beskriven. Den handlar om Lorentz Kröger som är platsens förste kände invånare.

Lorentz bodde åren 1735-55, tillsammans med sin hustru Carin Holm och deras barn, i torpet Skogsdal som då låg här. Under 1740-talet ändrades torpets namn till Silverdal och från 1770 är det känt att det bedrivits krog här. Möjligtvis har redan Lorentz, som efternamnet antyder, haft en krogrörelse på platsen. Den byggnad som Kröger bebodde är idag en del av Silverdals gårds bevarade manbyggnad.

Dammen och bäcken renar vatten

Mitt på Krögers ängar finns en stor vattenspegel i form av en nyanlagd dagvattendamm. I dammen samlas regnvatten innan det fortsätter i lagom takt genom Silverdal, förbi Silverdalsparken och Rådan ner mot Edsviken. Längs vattenvägen renas dagvattnet genom jord- och sandlager. En viktigt och funktionell lösning som samtidigt bidrar till en trivsam miljö att vistas i.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände i slutet av oktober namnet Krögers ängar som namn på den nya parken.

Till nyhetsarkivet