Till navigation Till innehåll (s)
Bygga, bo & miljö

JM bygger vid Väsjö torg

Nu är det klart att JM AB kommer att bygga cirka 150 hyresrättslägenheter vid Väsjö torg i Sollentuna. På måndagen godkände kommunstyrelsen markförsäljningen. JM tar därmed över byggrätten för de kvarter som Bonava tidigare i år lämnade tillbaka till Sollentuna kommun.

I februari 2023 köpte Sollentuna kommun tillbaka de fastigheter vid Väsjö torg som Bonava förvärvat genom en markanvisning 2021. Bakgrunden till återköpet var att Bonava inte hade möjlighet att påbörja produktionen av de planerade hyresrätterna enligt överenskommen tidplan.

Sollentuna kommun fick därmed möjlighet att sälja det aktuella kvarteret i hörnet av Edsbergs allé och Slalomvägen till annan aktör.

Efter att ha fört dialog med ett antal aktörer som medverkat i tidigare markanvisningstävlingar sluts nu ett avtal med JM. En viktig anledning är att företaget kan starta produktion redan under första kvartalet 2025 och erbjuda inflyttning under 2026.

- JM är ett välkänt och stabilt bolag med egen produktion. Bolaget har tidigare visat intresse för Väsjön genom att de varit med i tävlingen för Väsjö torgs etapp 2. Genom att välja JM är en produktionsstart i närtid möjligt, vilket kommer att ha en mycket positiv effekt på Väsjö torgs utveckling framöver, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott.

De kvarter som JM bygger kommer att innehålla cirka 150 bostäder (hyresrätter) och omfatta minst 10 000 kvm ljus BTA. Försäljningen till JM innefattar även ett avtal om parkeringsköp i det planerade mobilitetshuset vid Väsjö torg.

Utbyggnaden i Väsjön fortsätter

Trots en tuff konjunktur i hela landet när det gäller bostadsproduktion drivs flera projekt framåt i Väsjön.

I delområdet Norra Väsjön har utbyggnaden startat för kvarteren kring Fräkenvägen. Här pågår nu arbetet med att bygga allmänna gator och ledningar. Kring Fräkenvägen kommer det därefter att byggas småhus, radhus, flerbostadshus och boenden anpassade för äldre. Övriga delar av Norra Väsjön byggs därefter ut i flera deletapper. 

Andra projekt som pågår eller startar inom kort är utbyggnad av en tillfällig parkeringsplats vid Väsjö torg i avvaktan på det framtida mobilitetshuset. Under vintern startar också bygget av en park som kommer att anläggas på ett av kvarteren närmast sjön vid Väsjö torg, och som kommer att byggas ut i ett senare skede.

Bostäder och kommunal service

Vid Väsjö torg planerar Ikano för den första inflyttningen i mitten på januari 2024. Även kring Kastellgården färdigställs just flera bostadsbyggen.

Enligt den utvecklingsstrategi som kommunen beslutade 2020 ligger fokus för Väsjöns utbyggnad på att bygga klart i de detaljplaneområden i Väsjön som redan påbörjats.

När det gäller utbyggnad av kommunal service kommer nya Väsjöskolan att öppnas preliminärt 2025 i kommunal regi. Redan under våren 2024 öppnar Tellusbarn en förskola i Södersätra.

Till nyhetsarkivet