Till navigation Till innehåll (s)
Blommor vid Bögs gård
Bygga, bo & miljö

Biologisk mångfald i din trädgård

Den 22 maj uppmärksammas för femte året i rad den internationella FN-dagen Biologiska mångfaldens dag. Dagen firas både för att visa upp vår artrika natur och för att uppmärksamma en av vår tids stora miljöfrågor – den snabba förlusten av biologisk mångfald.

Sollentunas grönstruktur - med naturreservat, grönområden och lummiga trädgårdar som har en mångfald av arter och ekosystem - är en förutsättning för att ha en rik miljö. Den erbjuder inte bara upplevelser och rekreation, utan också olika ekosystemtjänster som vattenrening, bullerdämpning, klimatreglering med mera.

Kommunen har testat olika sätt att sköta gräsytor för att öka blomrikedomen på ett sätt som gynnar vildbin och andra insekter och som därmed främjar ekosystemtjänsten pollinering. Det ledde till att Sollentuna utsågs till Sveriges bivänligaste kommun 2021.

Du kan också vara med. Sollentunas grönområden och trädgårdar är viktiga för den biologiska mångfalden! 

Tips om vad du kan göra för att gynna pollinerande insekter och biologisk mångfald.

Biologiska mångfaldens dag

Till nyhetsarkivet