Till navigation Till innehåll (s)
Bygga, bo & miljö

Lättare att söka bygglov med nya e-tjänster

Nya e-tjänster gör det lättare att söka bygglov. Flera av e-tjänsterna ersätter blanketter och skapar en större flexibilitet. Satsningen är en del av projektet ”Kundfokus bygglov”.

Vi har uppdaterat våra e-tjänster för dig som söker olika typer av bygglov. Det finns fler e-tjänster att välja på och funktionerna i dem har blivit bättre. Nu är det bland annat möjligt för företag att skicka in en ansökan eller anmälan för antingen det egna företaget eller för sina kunder.

En annan nyhet är att du kan söka marklov, rivningslov och tidsbegränsat lov direkt via e-tjänsten. Du behöver alltså inte längre använda blanketter för att söka den typen av lov. Satsningen är en del av projektet ”Kundfokus bygglov”. Vi hoppas att det ska göra bygglovsprocessen tydligare och enklare för både invånare och företag som vill söka bygglov. Vi hoppas även att hanteringen av bygglovsärenden blir mer effektiv från vår sida.

Projektet "Kundfokus bygglov"

”Kundfokus bygglov” började som ett samarbete mellan bygglovsenheten, näringslivsenheten, kommunikationsenheten och vårt kontaktcenter. Inom projektet har vi förbättrat och förenklat sidorna om bygglov på vår webb.

Resultatet från den senaste undersökningen visar att fler ärenden är rätt när de kommer in för bedömning, vilket kortar ner handläggningstiden. Hösten 2021 var hela 49 procent av ärendena kompletta från början och antalet kompletta bygglovsansökningar har gått från 26 procent till nästan 50 procent. En undersökning till privatpersoner under augusti visar också positiva siffror för kontakt och handläggningstid. 96 % upplever kontakten med kommunen som bra eller mycket bra och 87 % upplever handläggningen som bra eller mycket bra.  

Till nyhetsarkivet