Till navigation Till innehåll (s)
Kommun & Politik, Bygga, bo & miljö

Holmboda-tippen saneras

Nu är arbetet igång med att sanera den gamla Holmboda-tippen i Rotebro. Tippen användes under 60-talet som deponi för allt från hushållsavfall till bygg- och industriavfall.

Saneringen riktar främst in sig på att ta bort skrot inom området. Genom upprensningen åtgärdas också en del markföroreningar. Arbetet beräknas vara klart under juni 2020.

För att kunna genomföra saneringen behöver en del träd fällas. Ett arbete som görs i samråd med Sollentunas naturvårdare.  

Saneringen i Holmboda är ett resultat av Sollentunas avfallsplan och en del i ett projekt som undersöker och genomför sanering av förorenad mark i Sollentuna. Projektet är beställt av kommunens klimatnämnd.

I kommunens driftbudget finns fem miljoner kronor avsatt för undersökningar och sanering av kommunens mark. I projektet samverkar flera verksamheter, däribland avdelningen för miljö och hälsoskydd och kommunens driftgrupp med parkförvaltare och naturvårdare. 

Inom projektet har tidigare en gammal oljecistern i Gillbo tagits bort och marken sanerats. Exempel på andra platser som ses över är Edsvikens båtklubb, Tegelhagens båtplats, fd Ekstams handelsträdgård i Viby, gamla skjutbanan på Järvafältet och f.d. Rotebro handelsträdgård. 

Till nyhetsarkivet