Till navigation Till innehåll (s)
Förskola Södersätra

Illustration: Krook & Tjäder

Kommun & Politik

Ett steg närmare förskola i Södersätra

Väsjön växer och därmed också behovet av skolor och förskolor. Under våren har Sollentuna kommun tagit in anbud för att driva en privat förskola på en kommunal tomt i Södersätra. Det vinnande bidraget lämnades in av Fondamentor Skolfastigheter AB.

Under våren har Sollentuna kommun tagit in anbud för att driva en privat förskola på en kommunal tomt i Södersätra, den del av Väsjön där utbyggnaden kommit längst.
Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott godkänt utvärderingen och valt det vinnande anbudet.

Innan det är helt klart vem som ska driva förskolan i Södersätra ska utbildningsnämnden utföra en så kallad tillståndsprövning av verksamhetsutövaren Tellusbarn i Sverige AB.

Enligt preliminär tidplan ska ett godkänt bygglov kunna finnas i början av 2022 och förskolan så stå klar i början av 2023.

Pedagogik och byggnadens utformning avgjorde

I december 2020 beslutade utbildningsnämnden i Sollentuna att Södersätra förskola ska bedrivas med enskilt huvudmannaskap.

Det vinnande bidraget i den anbudstävling som genomförts lämnades in av Fondamentor Skolfastigheter AB. Fondamentor kommer att bygga förskolan driva den genom Tellusbarn i Sverige AB på en tomt som hyrs av kommunen.

Totalt inkom sju anbud. Utvärderingen gjordes utifrån lika delar pris, pedagogisk verksamhet och gestaltning av byggnad och utemiljö.

Vad gäller pris låg anbudsgivarna nära varandra. Vid en sammanvägning har den förslagna anbudsvinnaren visat på en helhetslösning för den pedagogiska verksamheten som bedöms vara bättre än övriga anbud.

Den byggnad som föreslås bedöms ha en god gestaltning som anses vara väl anpassad till omgivande bebyggelse. Utemiljön är väl utformad med många möjligheter till lek och rörelse.

Vinnaren granskas

En företagsbedömning av anbudsgivarens koncern har gjorts för att säkerställa företaget som en god avtalspart för kommunen.

När den vinnande anbudsgivaren meddelats kan de skicka in en ansökan om tillståndsprövning för verksamhetsutövaren Tellusbarn i Sverige AB. Prövningen genomföras enligt ordinarie process inom utbildningsnämnden och tar några månader. Under tiden fortsätter arbete med bygglov.

Till nyhetsarkivet