Till navigation Till innehåll (s)
Bygga, bo & miljö

Utbyggnad av kommunal service i Väsjön skjuts fram

Kommunstyrelsen i Sollentuna tog i maj beslut om en ny utbyggnadsstrategi för Väsjön. Den nya utbyggnadsstrategin bygger på en långsammare inflyttningstakt vilket får konsekvenser för hur den kommunala servicen, i form av skolor, förskolor och idrottsanläggningar, kan byggas ut.

Som anpassning till en dämpad marknad för bostadsproduktion beslutade kommunstyrelsen i Sollentuna i maj 2020 om en ny utbyggnadsstrategi för Väsjön. Den långsammare bostadsproduktionen leder till en långsammare inflyttningstakt vilket får konsekvenser för hur fort den kommunala servicen, i form av skolor, förskolor och idrottsanläggningar, kan byggas ut.

Den nya utbyggnadsstrategin för Väsjön innebär att utbyggnaden av områden för bostäder kommer att ske i mindre och mer fokuserade etapper. Aktuella prognoser visar att det kommer att byggas ca 150 nya bostäder per år i området jämfört med tidigare prognos på 300 bostäder per år.

Fokus på färre delområden

Enligt den nya strategin fortsätter utbyggnaden av Väsjö torg enligt plan. Fortsätter gör också färdigställandet av Södersätra. Delområdet Norra Väsjön byggs ut i fem mindre etapper medan Södra Väsjön och den nya vägen Edsbergs allé senareläggs och påbörjas kring 2025 när en större del av Väsjö torg byggts ut.

- Precis som Väsjön innebär nya sätt att tänka när det gäller bostads- och livsmiljöer måste vi tänka nytt när det kommer till utbyggnadstakt. Dels handlar det om att möta behov och intressen från boende och byggherrar, dels att den kommunala servicen ska hamna i fas med utvecklingen av övriga Väsjön, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.

- Den prioritering som vi fattat beslut om ser redan ut att ge resultat. Flertalet bostadskvarter är på gång att byggas. Nu har byggherrarna ökad insyn i planeringen och de vet när nya etapper påbörjas. Därmed vågar dom starta sina projekt. På sikt kommer detta generera en jämn bostadsproduktion vilket även underlättar kommunens planering av gator och kommunal service, säger Moa Rasmusson (L), ordförande samhällsbyggnadsnämnden. 

Utbyggnaden av skolor och förskolor skjuts fram

En långsammare inflyttningstakt i Väsjön får konsekvenser för den takt som den kommunala servicen kan byggas ut.

Utbyggnaden av skolor och förskolor i Väsjön planeras och sker utifrån befintlig platstillgång i närområdet. Den planerade förskolan i Södersätra och den nya Väsjöskolan vid Väsjö torg, med både skola och förskola, kommer att genomföras när barn- och elevunderlaget är så stort att investeringarna kan finansieras.

Tidplaner för dessa utbyggnader är svåra att sätta då behovet är beroende av inflyttningstakten i området. I dagsläget kan inte exakta årtal för byggnation ges. Men enligt den nya utbyggnadsstrategin kommer Väsjöskolan att byggas först, eftersom denna planeras innehålla både skol- och förskolelokaler. Preliminärt tillträde är planerat till 2023. Södersätra förskola kommer att senareläggas.

- I Sollentuna så satsar vi på våra skolor och värdesätter utbildning. Att våra skolor är likvärdiga med hög kvalitet och där vi erbjuder våra elever den bästa möjliga skolverksamheten är oerhört viktig. För att kunna erbjuda detta behöver vi ett elevunderlag som kan finansiera kostnaderna. Ser framåt att byggnation kommer igång och vi kan  starta våra verksamheter i Väsjöskolan inom en snar framtid, säger Soley Aksöz Lithborn (M), ordförande utbildningsnämnden.

Sportfältet påverkas tidigast 2025

Behovet av en ny tennishall vid Edsbergs sportfält styrs av när vägen Edsbergs allé byggs, eftersom den vägen går vidden plats den nuvarande hallen är belägen. 

Genom att större delen av Väsjö torg ska byggas ut innan arbeten i Södra Väsjön startas innebär det att nuvarande tennishall och övriga idrottsanläggningar på sportfältet blir kvar i sin nuvarande form till minst år 2025.

- Edsbergs sportfält är en viktig pusselbit i att också skapa en attraktiv samhällsutveckling både i Väsjön och Edsberg. Nu får vi mer tid för konstruktiv dialog med de många idrottsföreningar som skapar liv, rörelse och trygghet på Edsbergs sportfält, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur-och fritidsnämnden. 

Läs mer om utvecklingen av Väsjön

Till nyhetsarkivet