Till navigation Till innehåll (s)
Arkitekt illustration med sjön Väsjön centralt  Norra Väsjön i förgrunden och Väsjöbacken med lite snö i en i övrigt grönskande bild.
Kommun & Politik, Bygga, bo & miljö

Ny strategisk inriktning för Väsjön

På kommunstyrelsens sammanträde 4 maj beslutades en ny strategisk inriktning för utvecklingen av Väsjön. Det nya direktivet utgår från det förändrade marknadsläget i Stockholmsregionen. För att uppnå god balans mellan kostnader och intäkter ligger fokus nu på att i etapper utveckla och färdigställa färre delområden åt gången.

Visionen för Väsjön är en småskalig, naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum. En vision som även genomsyrar den nya strategiska inriktningen som beslutades på kommunstyrelsens sammanträde den 4 maj. Det nya direktivet ersätter det tidigare projektdirektivet från 2017.

 

— För att hålla efterfrågan hög på bostäder över tid behöver vi fokusera på mindre områden åt gången. Kostnader och intäkter behöver balanseras genom hela exploateringsfasen. I ett mer osäkert marknadsläge skapar vi förutsättningar för detta genom ny strategisk inriktning , säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande

 

I takt med att bostadsproduktionsmarknaden i Stockholmsregionen har förändrats så har även förutsättningarna för kommande planering och utbyggnad i Väsjön förändrats.

 

Fokus på Väsjö torg, Södersätra och delar av Norra Väsjön

Den nya strategiska inriktningen baseras på att det kommer byggas färre nya bostäder varje år än tidigare beräknats. Fokus kommer därför att ligga på att i olika etapper färdigställa färre delområden åt gången. På så vis ska risken för överutbud av nyproducerade bostäder kunna minskas och utbyggnaden uppnå en god ekonomisk balans mellan löpande intäkter och kostnader i varje etapp.

 

Att bygga färdigt Södersätra och Väsjö torg så att människor kan börja bosätta sig där är därför just nu högsta prioritet. I den nya planen ingår också att påbörja ett mindre antal kvarter i Norra Väsjön.

 

— Väsjön är även fortsättningsvis ett av Sollentunas viktigaste stadsutvecklingsprojekt. Här ska vi välkomna många nya Sollentunabor som får närhet till sjöar och naturreservat. Hållbarhet kommer att vara i fokus liksom en nära dialog med aktörerna som verkar i området, säger Moa Rasmusson (L), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

 

I strategin för Väsjön ingår fortfarande en blandning av bostadsformer vilket är viktig för en hög efterfrågan över tid. Det betyder att såväl hyresrätter, bostadsrätter och stadsradhus finns med i planeringen.

 

Tidplanen för den fortsatta utbyggnaden av Väsjön kommer att förtydligas under sommaren 2020, samtidigt som den till stor del styrs av marknadsutvecklingen för bostadsproduktion.

 

Till nyhetsarkivet