Till navigation Till innehåll (s)
För detta mässområdet Tureberg

Malmplan är en av de nya platser som nu får ett eget namn när Sollentuna växer. Malmplan blir en entréplats till centrala Tureberg när Malmvägen dras rakt söderut i samband med att bl a ca 700 nya bostäder byggs på det gamla mässområdet. Ill: Yellon

Bygga, bo & miljö

Detaljplanen för fd mässområdet har vunnit laga kraft

I december 2019 godkände Sollentuna kommun detaljplanen för utvecklingen på det gamla mässområdet i Tureberg. Efter överklagande har nu förvaltningsrätten beslutat att planen kan vinna laga kraft.

Inom det före detta mässområdet planeras för cirka 700 nya bostäder varav 60 vårdbostäder, lokaler för handel, kontor, hotell och skolor samt nya gator och torg.

Byggherrar utöver Sollentuna kommun är Skanska och Borätt/Seniorgården.

Beslutet om att låta planen vinna laga kraft innebär att kommunen och exploatörerna under hösten fortsätter med projektering och planering. Start av exploateringsarbeten i området beräknas under första halvan av år 2021.

– Efter många års planering kan vi nu äntligen sätta spaden i jorden - bygga bland annat efterlängtade bostäder, vårdbostäder och skapa en trafikmiljö värdig en stadsmiljö, säger Moa Rasmusson (L), ordförande samhällsbyggnadsnämnden. 

I utvecklingen av mässområdet ingår en om- och utbyggnad av vägar i området. Bland annat ska Malmvägen rätas ut mot söder, ett nytt torg anläggas och Turebergsleden byggs om till en mer stadsliknande gata med bl a ny gång- och cykelväg.

Syftet är att skapa en levande stadsdel med blandade funktioner och en hållbar stads- och trafikstruktur. I området mellan Turebergsleden, Bagarbyvägen, ”Servicehuset” och järnvägen, ska befintliga mässhallar ersättas med nya kvarter som ska innehålla främst bostäder och kontor. I husens bottenvåningar blir det lokaler för handel och annan service – som bidrar till en levande gatumiljö.

Läs mer om utvecklings på f d mässområdet

Till nyhetsarkivet