Till navigation Till innehåll (s)
Förskola & skola

Beslut om skolor i Väsjön

Nu har utbildningsnämnden fattat beslut kring förskola och grundskola i Väsjön. Beslutet innebär att Väsjöskolan kommer att drivas av Sollentuna kommun och Södersätra förskola ska drivas i fristående regi.

Utbildningsnämnden har beslutat om att Sollentuna kommun ska driva Väsjöskolan. För att möta efterfrågan på skolplatser är målsättningen är att verksamheten ska komma igång i samband med den att den andra etappen av bostäder vid Väsjö torg byggs ut. Enligt planering sker det preliminärt från år 2024.

- Att få planera för en ny skola i Väsjön är ett viktigt steg i vårt arbete med att skapa Sveriges bästa skola. Vi ser framåt att byggnation kommer igång och vi kan starta våra verksamheter i Väsjöskolan inom en snar framtid, säger Soley Aksöz Lithborn (M), ordförande utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden har samtidigt beslutat att Södersätra förskola ska drivas i fristående regi och med en privat utförare av byggprojektet. Vilken huvudman som kommer att driva förskolan är inte klart och kommer presenteras senare.

Om Väsjöområdet

Inom Väsjöområdet planeras det för cirka 4400 bostäder och det kommer på sikt finnas stora behov av skola och förskola. Väsjö torg är det delområde där största delen kommunal mark att sälja finns. Området omfattar ungefär 1000 bostäder och det är också här den planerade Väsjöskolan kommer att ligga. Väsjö torg kommer att byggas ut i fem etapper med cirka 200 bostäder per etapp.

 

Till nyhetsarkivet