Till navigation Till innehåll (s)
Bashar Tancro Hussein, vinnare av Sollentuna Trygghetspris
Kommun & Politik

Bashar Tancro Hussein vinner Sollentuna Trygghetspris

Årets vinnare är Bashar Tancro Hussein, som får Sollentuna Trygghetspris och 10 000 kronor för sitt engagerade arbete med Sollentunas ungdomar. Bashar har bland annat tagit initiativ till Drive-in fotboll och Möjligheternas plats, som prisats för sitt arbete med unga i riskzon.

Två hedersomnämnanden går till UMV (Ungdomar mot våld) och Morsor och Farsor i Sollentuna. Gemensamt för vinnare och hedersomnämnanden är deras fokus på det viktiga arbetet för kommunens ungdomar.

Bashar Tancro Hussein vinner 10 000 kronor för sitt uthålliga och outtröttliga engagemang för ungdomar i Sollentuna. I juryns motivering står också; ”Han har under lång tid varit engagerad i att skapa en meningsfull fritid för kommunens unga och har bland annat tagit initiativ till aktiviteten Drive-in-fotboll på lördagskvällar. Han har också haft stor betydelse för initiativet till Möjligheternas plats, som prisats för sitt arbete med unga i riskzon. Bashar är en eldsjäl och en viktig förebild för ungdomar.”

UMV (Ungdomar mot våld) och Farsor och Morsor i Sollentuna får hedersomnämnanden för sina insatser, som också har fokus på våra ungdomar. Juryns motiveringar lyder:

Ungdomarna i UMV får kommunens hedersomnämnande för sitt banbrytande arbete med att motverka sexuella ofredanden. UMV utformade redan 2011 strategier för att hantera ofredanden i publikhav och på dansgolv, vilket haft stor betydelse för trygghetsarbetet på Sollentunas ungdomsevenemang. Ungdomarna i UMV är förebilder för andra ungdomar i sitt arbete med att motverka våld och genom att ge individuellt stöd till ungdomar i att ta avstånd från våld.

Farsor och Morsor i Sollentuna får ett hedersomnämnande för sitt långvariga engagemang för kommunens unga och deras föräldrar. Under mer än 20 år har föreningens medlemmar bidragit till ett tryggare Sollentuna genom att engagera föräldrar och andra vuxna för att tillsammans skapa lugn och trygghet där unga rör sig på kvällar och nätter. De har varit mycket uppskattade av ungdomarna och ett föredöme för alla som vill engagera sig för att fler vuxna ska finnas i ungdomarnas utemiljöer i Sollentuna.

Sollentuna Trygghetspris, som instiftats för att öka delaktigheten i trygghetsarbetet inom Sollentuna kommun, delades i år ut för femte gången. Priset delas ut i samarbete med Brottsförebyggande rådet, polisen och Brandkåren Attunda.

 https://www.sollentuna.se/trygghetspris

Till nyhetsarkivet