Till navigation Till innehåll (s)

Mål för miljö- och klimatarbete

Sollentuna har satt ett tufft mål för kommunens miljöarbete. Vi vill vara den första kommunen som inte tär på jordens resurser. Det betyder förstås att alla kommunala verksamheter miljöanpassas, men också att vi gör mycket för att du som bor här ska kunna leva så klimatsmart som möjligt. Det ska vara lätt att göra rätt.

Miljö och klimat är en prioriterad fråga i Sollentuna kommun. Kommunfullmäktige har fattat beslut om en miljöpolicy och en klimatpolicy som beskriver hur kommunen ska arbeta med miljö- och klimatfrågor. 

Klimatpolicy

Klimatpolicyn beskriver hur kommunen ska göra för att inte påverka jordens temperaturhöjning mer än 1,5 grader.

Klimatpolicy

Miljöpolicy

Miljöpolicyn visar hur kommunen, tillsammans med invånare och näringsliv, ska arbeta för att inte tära på jordens resurser. Arbetet mot att bli den första kommunen som inte tär på jordens resurser har stärkts ytterligare sedan kommunens verksamheter fått ett utvecklingsuppdrag med målet att Sollentuna ska ha nått netto noll-utsläpp 2030. Det är ett uppdrag som gäller alla verksamheter i kommunen.

Miljöpolicy

Genom detta arbete ska vi minska kommunala verksamheters påverkan på miljön och  underlätta för invånare och företag i kommunen att leva och verka på ett sätt som är hållbart för miljön. 

Miljö- och klimat