Till navigation Till innehåll (s)

Mål för miljö- och klimatarbete

Sollentuna har satt ett tufft mål för kommunens miljöarbete. Vi vill vara den första kommunen som inte tär på jordens resurser. Det betyder förstås att alla kommunala verksamheter miljöanpassas, men också att vi gör mycket för att du som bor här ska kunna leva så klimatsmart som möjligt. Det ska vara lätt att göra rätt.

Miljö och klimat är en prioriterad fråga i Sollentuna kommun. Det finns flera styrdokument som hjälper oss att arbeta på rätt sätt inom alla verksamheter. Meningen är att minska kommunala verksamheters påverkan på miljön och att underlätta för invånare och företag i kommunen att leva och verka på ett sätt som är hållbart för miljön. 

Kommunens prioriterade miljöfrågor:

 • Konsumtion och resurshantering.
 • Mark och vatten.
 • Trafik och transportlösningar.
 • Kommunikation och kompetensutveckling.

Miljö- och klimat i Sollentuna

Våra mål och riktlinjer 

Det finns flera dokument som beskriver hur kommunen ska arbeta med miljö- och klimatfrågor. Miljöpolicy, Klimatpolicy och Policy för Agenda 2030 visar hur kommunen ska arbeta med både sociala och miljömässiga frågor. Alla tre dokumenten är beslutade i kommunfullmäktige.

Agenda 2030

Våra mål för hållbarhet inom flera olika områden utgår från Agenda 2030. Det är 17 mål som FNs medlemsstater har formulerat. Vi har en policy för Agenda 2030.

Mål för hållbarhet

Klimatpolicy

Klimatpolicyn beskriver hur kommunen ska göra för att inte påverka jordens temperaturhöjning mer än 1,5 grader.

Klimatpolicy

Miljöpolicy

Miljöpolicyn visar hur kommunen, tillsammans med invånare och näringsliv, ska arbeta för att inte tära på jordens resurser. Arbetet mot att bli den första kommunen som inte tär på jordens resurser har stärkts ytterligare sedan kommunens verksamheter fått ett utvecklingsuppdrag med målet att Sollentuna ska ha nått netto noll-utsläpp 2030. Det är ett uppdrag som gäller alla verksamheter i kommunen.

Miljöpolicy för Sollentuna kommun

Några exempel på hur vi jobbar med miljöfrågor i Sollentuna kommun: 

 • Sollentuna kommun har tillsammans med SEOM Sollentuna Energi AB byggt tre vindkraftverk i Dalarna. De täcker ca 65 procent av elbehovet i kommunens verksamheter. Vindkraftverken är döpta till Sol, Vind och Vatten.
 • Anställda i kommunhuset har tillgång till cyklar för tjänsteärenden och kommunens bilar byts successivt ut till elbilar.
 • Varje gång kommunen ska göra en upphandling ställer vi miljökrav anpassade till just den produkten eller tjänsten.  
 • För att förbättra luftkvalitet, minska buller och minska klimatpåverkan behöver vi minska bilåkandet. Därför satsar kommunen på cykelbanor och trygga cykelställ. Kommunen samarbetar också med Region Stockholm för att få en bra kollektivtrafik.
 • Alla förskolor har inspekterats för att rensas från produkter med oönskade kemikalier.
 • I skolor och förskolor engagerar vi barnen i miljön genom roliga aktiviteter. Ett exempel är att vi varje år deltar i Håll Sverige Rents nationella skräpplockardagar där ca 11 000 barn brukar delta varje år.
 • Vi förvandlar ditt matavfall till biogas och gödsel och har en lägre taxa på sophämtningen när du sopsorterar.
 • Kommunens energi- och klimatrådgivning hjälper dig att göra hemmet mer energisnålt.Vi värnar våra grönområden och har fyra tillgänglighetsanpassade naturreservat så att alla invånare kan komma ut i naturen.

Så kan du bidra till ett hållbart Sollentuna

Statistik och miljöfakta