Till navigation Till innehåll (s)

Vision och övergripande mål

I Sollentuna kommun arbetar vi med en målstyrningsmodell där vi tillsammans långsiktigt strävar efter en vision. Vi gör det via mål på olika nivåer i organisationen. Målen följs genom utvalda indikatorer.

Vision - Sveriges mest attraktiva kommun

Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva kommun. Visionen sammanfattar vad vi vill uppnå. Den beskriver på ett enkelt sätt vad vi arbetar för - att göra det bästa vi kan för alla invånare och företag utifrån de förutsättningar vi har. Vi vill bli lite bättre varje dag.

I Sollentuna ska alla känna sig trygga och nöjda utifrån sina behov. Alla ska ges möjlighet att styra över sina val. Sollentuna är en kommun som växer. Vi vill  växa med kvalitet och vi vill stå för en hållbar tillväxt. Den ska vara hållbar både socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

För oss som arbetsgivare innebär visionen att vi lockar till oss, behåller och utvecklar våra medarbetare. Hos oss ska medarbetare trivas. De ska känna att de bidrar till att utveckla verksamheten och att  de höjer kvaliteten på kommunens service och tjänster. 

Övergripande mål

För att Sollentuna ska bli Sveriges mest attraktiva kommun arbetar vi gemensamt för att uppnå tre övergripande mål:

 • Trygghet och välfärd genom livet
 • Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt
 • Attraktiv och effektiv organisation

Trygghet och välfärd genom livet

Sollentuna kommun vill ge alla invånare de bästa förutsättningarna i livet.

 • Alla ska känna sig trygga och nöjda med det kommunen erbjuder. Det ska finnas möjlighet att leva ett gott liv i Sollentuna utifrån varje individs behov.
 • Kommunens invånare ska ges möjlighet att själva styra över sina val. De ska kunna utvecklas efter egen vilja och förmåga.
 • Kommunens service ska utvecklas så den är i samklang med det invånarna efterfrågar, både idag och i framtiden.
 • År 2030 ska inga områden i Sollentuna finnas med på polisens lista över utsatta områden. 

Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt

Sollentuna förenar det bästa av två världar – stadens utbud och närheten till naturen. Det är en av anledningarna till att kommunen växer tillsammans med både invånare och företag.

 • När vi planerar och bygger Sollentunas framtid sker det genom en hållbar tillväxt ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
 • Vi tar hand om naturområden och tar ansvar för att vara en klimatsmart kommun. Målet är att bli den första kommunen som inte tär på jordens resurser.

Attraktiv och effektiv organisation

Verksamheterna i Sollentuna kommun utvecklas ständigt för att höja kvaliteten på kommunens service och tjänster.

 • I en tid av utveckling och utmaningar behöver vi en aktiv, ansvarsfull ekonomisk politik. Vi behöver smarta, effektiva lösningar i alla verksamheter.
 • Att vara en attraktiv arbetsgivare som kontinuerligt utvecklar medarbetare och ledare är avgörande för att kunna leverera den service som invånarna efterfrågar.

Nämndmål

Nämnderna skapar 3-6 mål för sin verksamhet, med utgångspunkt i de övergripande målen och verksamhetens behov av utveckling. Målen följs genom utvalda indikatorer..

Verksamhetsmål

 • Avdelningar och enheter skapar mål som bidrar till helheten – till nämndmålen, övergripande mål och till visionen.
 • Målen grundar sig på varje verksamhets behov av satsningar och utveckling.
 • Mål på olika nivåer kan följas via indikatorer. Till verksamhetsmålen kan aktiviteter – konkreta saker som ska utföras för att nå målen – kopplas.

Individuella mål

Varje medarbetares utveckling och mål bidrar till helheten.