Till navigation Till innehåll (s)

Valet 11 september 2022

Söndagen den 11 september 2022 är det allmänna val i Sverige. Då ska vi som är invånare i Sverige välja vilka politiska representanter vi ska ha i riksdag, kommuner och regioner.

Vem får rösta?

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Alla som får rösta finns i röstlängden och du får även ett röstkort skickat till den adress där du är mantalsskriven.

Är du svensk medborgare får du rösta i alla val. Är du EU-medborgare, norsk eller isländsk medborgare och folkbokförd i Sverige får du rösta i region- och kommunalval. Har du annat medborgarskap får du rösta i region- och kommunalval om du varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.

Valmyndighetens webbplats - val.se.

Det här kan du påverka i kommunalvalet

Alla som bor i kommunen betalar kommunalskatt varje månad. Tillsammans med avgifter och statsbidrag finansierar kommunalskatten kommunens verksamhet och de tjänster kommunen erbjuder. Kommunen har en viktig roll i att utveckla samhället och med att bygga upp de tjänster och den service som du som invånarna möter i din vardag. Det kan du vara med och påverka om du röstar i kommunalvalet.

Kommunens arbete och ansvarsområden

Kommunen har ansvar för att det finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. Kommunen ordnar också kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst. Kommunen ska också säkerställa att äldre och för personer med funktionshinder har tillgång till god omsorg.

Kommunen planerar för nya byggen och skapar förutsättningar för bostäder. Den ser till att det finns hälsoskydd och miljöskydd, att det är rent och att människor kan slänga sina sopor.

Kommunen ansvarar för räddningstjänsten och ser till att det finns vatten och avlopp till alla bostäder. Slutligen ska kommunen ha bibliotek, där invånarna gratis kan låna bland annat böcker och tidningar.

Alla andra saker kommunen gör är frivilliga. Till exempel hjälper kommunen till så att det finns idrottsplatser, badhus, kulturskola, museum och mycket mer. Allt för att de som bor i kommunen ska trivas och må bra.