Till navigation Till innehåll (s)

Engagera dig för tryggheten

Det finns många sätt för dig att hjälpa till att skapa ett tryggt Sollentuna för alla. Frivilliga krafter är viktiga i det arbetet.

Kommunens arbete med att skapa trygghet och säkerhet för alla som bor, arbetar, studerar eller besöker Sollentuna. Det finns också flera olika sätt där du själv kan hjälpa till. Du kan vara med i nattvandring eller grannsamverkan, eller så kan du bli rastfadder eller delta i Tryggt och snyggt i Rotebro.
Vissa aktiviteter organiseras via kommunen och andra leds av frivilliga grupper.

Nattvandring

Om det finns många vuxna ute ökar tryggheten, det gäller framför allt på helgkvällar. Att nattvandra skapar en social trygghet. Tillsammans kan vi göra det tryggare för både gammal och ung att röra sig ute på gator och torg och i kollektivtrafiken.

Nattvandrare i Sollentuna organiseras av den ideella föreningen Farsor & Morsor i Sollentuna.

Kontakt nattvandring

Grannsamverkan minskar inbrotten

Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i området.

Vill du engagera dig i denna samverkan ska du kontakta polisen. Fråga efter den person som är ansvarig för grannsamverkan i Sollentuna.

Kontakt polisen

FRG - Frivilliga Resursgruppen

FRG består av frivilliga som kommunledningen kan kalla in när något extraordinärt hänt och de ordinarie resurserna inte räcker till.

Exempel på vad FRG kan hjälpa till med:

 • Evakueringar
 • information
 • Administration
 • Andra praktiska uppgifter

 Alla kan gå med i FRG efter att ha genomgått en kostnadsfri grundkurs. Medlemmarna erbjuds därefter fortbildning i bland annat ledarskap och kriskommunikation. Även detta är oftast kostnadsfritt.

Läs mer om FRG

Grannsamverkansbilen

Grannsamverkansbilen i Sollentuna innehåller frivilliga som åker runt i en bil och fungerar som polisens extra ögon och öron. Personerna i bilen tar inte över polisiära uppgifter utan är en frivillig  insats för att öka tryggheten i Sollentuna. Polisen förser bilens förare med aktuell information inför varje pass.

Grannsamverkansförarna:

 • lämnar iakttagelser till kringboende
 • håller kontakt med grannsamverkansområden
 • håller ögonen öppna i våra bostadsområden samt på större p-platser
 • delar efter bostadsinbrott ut varningsbrev till kringboende

Är du intresserad av att medverka?
Kontakta kommunens kontaktcenter.

Rastfaddrar

De frivilliga rastfaddrarna är extravuxna i skolorna. De är en viktig kontakt för många av Sollentunas skolbarn.

Här är några exempel på vad en rastfadder kan göra:

 • Läsa för elever
 • Äta lunch
 • Hålla sällskap
 • Lyssna
 • Sortera kvarglömda kläder

Rastfaddrarna är med ute på skolgården under förmiddags- och lunchraster tillsammans med barnen och skolans personal. Rastfaddrarna kan finnas där för barn som går ensamma på rasterna.
Som rastfadder jobbar man ungefär tre timmar i veckan tillsammans med någon av de andra faddrarna.
Rastfaddrarna är ett samarbete mellan kommunen, frivilliga seniorer och Sollentunas låg- och mellanstadieskolor. Syftet är att öka barnens trygghet och trivsel.