Till navigation Till innehåll (s)

Engagera dig för tryggheten 

Frivilliga krafter är viktiga i det förebyggande arbetet. Det finns många sätt för dig att vara delaktig i att skapa ett tryggt Sollentuna för alla.

Vid sidan av kommunens arbete med att skapa trygghet och säkerhet för alla som bor, arbetar, studera eller besöker Sollentuna finns flera olika sätt för dig att hjälpa till med nattvandring, grannsamverkan, som rastfadder eller genom Tryggt och snyggt i Rotebro. 

Vissa aktiviteter organiseras via kommunen och andra leds av frivilliga grupper.

Nattvandring

Om det finns många vuxna ute på framförallt helgkvällar så ökar tryggheten, att nattvandra skapar en social trygghet. Tillsammans kan vi göra det tryggare för både gammal och ung att röra sig ute på gator och torg och i kollektivtrafiken.

Nattvandrare i Sollentuna organiseras av den ideella föreningen Farsor & Morsor i Sollentuna. 

Grannsamverkan minskar inbrotten

Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet.

Vill du engagera dig i grannsamverkan ska du kontakta polisen. Fråga efter grannsamverkanssansvarig i Sollentuna.

FRG - Frivilliga Resursgruppen

FRG består av frivilliga som kommunledningen kan kalla in när något extraordinärt hänt och de ordinarie resurserna inte räcker till. FRG kan till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter.

Alla kan gå med i FRG efter att ha genomgått en kostnadsfri grundkurs och medlemmarna erbjuds därefter fortbildning i bland annat ledarskap och kriskommunikation, även detta oftast kostnadsfritt.

Läs mer om FRG

Grannsamverkansbilen

Grannsamverkansbilen i Sollentuna innebär att frivilliga åker runt i en bil och fungerar som polisens extra ögon och öron. Personerna i bilen tar inte över polisiära uppgifter utan är en frivillig och trygghetsskapande insats för att öka tryggheten i Sollentuna. Polisen förser grannsamverkansbilens förare med aktuell information inför varje pass.

Grannsamverkansförarna:

  • lämnar iakttagelser till kringboende
  • håller kontakt med grannsamverkansområden
  • håller ögonen öppna i våra bostadsområden samt på större p-platser
  • delar efter bostadsinbrott ut varningsbrev till kringboende

Är du intresserad av att medverka?
Kontakta kommunens kontaktcenter.

Rastfaddrar

Rastfaddrarna är ett samarbete mellan kommunen, frivilliga seniorer och Sollentunas låg- och mellanstadieskolor som ökar barnens trygghet och trivsel.

De frivilliga rastfaddrarna utgör en viktig kontakt för många av Sollentunas skolbarn. De är "extravuxna" i skolorna vilket innebär att de sorterar kvarglömda kläder, läser för elever, äter lunch med dem, håller dem sällskap medan de väntar på att bli hämtade, lyssnar på vad de har att berätta, finns ute på skolgården under elevernas förmiddags- och lunchraster tillsammans med skolans personal, och uppmärksammar och finns där för barn som går ensamma på rasterna.

Som rastfadder jobbar man ungefär tre timmar i veckan tillsammans med någon av de andra faddrarna.  Vill du bli rastfadder? Kontakta kommunens kontaktcenter.

Tryggt och snyggt Rotebro

Boende i Rotebro engagerar sig i gemensamma trygghetsskapande aktiviteter i Tryggt och snyggt Rotebro. Du når dem genom kontaktcenter.