Till navigation Till innehåll (s)

Nära samarbete med polisen

För att öka tryggheten i Sollentuna har vi ett nära samarbete med polisen. Vi har en samverkansöverenskommelse med dem. Tillsammans med polisen har vi tagit fram ett gemensamt medborgarlöfte till alla som bor i Sollentuna. Löftet har arbetats fram tillsammans med boende i kommunen.

Det är när vi arbetar tillsammans som vi får kraft i vårt arbete med att öka tryggheten. Ett framgångsrikt arbete för att skapa trygghet bygger på att myndigheter, kommuner, invånare och andra aktörer i samhället samarbetar.

Medborgarlöfte 2021- 2022

Under perioden 2021-2022 kommer polisen och Sollentuna kommun att regelbundet finnas närvarande på platser som upplevs som otrygga. På så sätt vill vi förhindra händelser som bråk, hotfullt beteende och hantering av narkotika. Kommunen arbetar även bland annat med att förbättra belysning på allmän plats.

Medborgarlöftet utgår från de dialoger vi haft med invånare kring hur vi kan förebygga brott och skapa trygghet. I medborgarlöftet beskriver vi hur vi ska närvara och vad vi ska göra på platser som upplevs som otrygga.

Närvaron av polisens och kommunens resurser kommer att prioriteras i följande miljöer och områden:

  • Stationsområden.
  • Centrumområden.
  • Platser där ungdomar ofta brukar samlas.

De prioriterade områdena är trygghet i offentlig miljö. Här finns tre områden i fokus:

  • Minska antalet händelser som skapar otrygghet.
  • Motverka rekrytering till kriminella nätverk och utveckla verksamhet för avhoppare.
  • Utveckla och stärka samverkan mellan myndigheter på lokal nivå mot organiserad brottslighet.

Medborgarlöfte i Sollentuna 2021-2022

Effektiv Samordning för Trygghet

Kommunens trygghetsarbete samordnas enligt modellen Effektiv Samordning för Trygghet (EST). Det innebär att kommunens verksamheter, polisen och Sollentunahem tillsammans tar fram en lägesbild. Sedan lägger man fokus i de områden där det behövs, tillsammans eller enskilt.