Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Viktiga telefonnummer 

Med nödnummer 112 till SOS Alarm når du ambulans, räddningstjänst/brandkår, polis, flygräddning, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare m fl. Du ska alltid ringa hit när person eller egendom är i akut fara.

Vid mindre akuta situationer ska du undvika att ringa 112, ring något av dessa nummer istället:

Polisen, icke akuta ärenden 

114 14

SL Trygghetstelefon

020-120 25 25

Nationellt nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser

113 13

Sjukvårdsrådgivningen

1177

Socialjouren

010-444 05 00

Kvinnojouren Sollentuna

08-35 60 69

Akillesjouren (Stöd till våldsutsatta män)

08-296399

Brottsofferjouren

08-591 272 00