Till navigation Till innehåll (s)

Samverkan med polisen 

För att öka tryggheten i Sollentuna har vi ett nära samarbete med polisen genom en samverkansöverenskommelse. Vi har också tagit fram ett gemensamt medborgarlöfte till alla som bor här. Det har arbetats fram tillsammans med boende i kommunen.

Samarbetet med polisen inleddes 2016. Sedan dess har vi ökat tryggheten genom att finnas ute i miljöer där ungdomar rör sig och samlas. Vi fokuserar vårt arbete till stationsområden och centrum i de olika kommundelarna.

En del av vårt samarbete är att skapa trygghet på offentliga platser. För att göra det har vi valt att fokusera på två saker:

  • Minska antalet händelser som skapar en känsla av otrygghet.
  • Minska rekryteringen till kriminella nätverk.

Medborgarlöftet utgår från de dialoger vi haft med invånare kring hur vi kan förebygga brott och hur vi skapar trygghet. Här beskriver vi hur vi ska närvara och agera på platser som upplevs som otrygga. Detta för att förhindra händelser som kan skapa en känsla av otrygghet, till exempel bråk, hot och vårdslöst beteende.

Vi arbetar efter  modellen Effektiv Samordning för Trygghet (EST). Varje vecka tar vi fram en lägesbild. På så sätt kan vi samordna våra aktiviteter och prioritera insatserna. För att ha kontroll på arbetet gör vi också löpande utvärderingar under året.

Set är när vi arbetar tillsammans som vi får kraft i vårt arbete med att öka tryggheten. En framgångsrik brottsbekämpning bygger på att myndigheter, kommuner och andra institutioner samarbetar.

Medborgarlöfte