Till navigation Till innehåll (s)

Nära samarbete med polisen

För att öka tryggheten i Sollentuna har vi ett nära samarbete med polisen. Vi har en samverkansöverenskommelse med dem. Tillsammans med polisen har vi tagit fram ett gemensamt medborgarlöfte till alla som bor i Sollentuna. Löftet har arbetats fram tillsammans med boende i kommunen.

Det är när vi arbetar tillsammans som vi får kraft i vårt arbete med att öka tryggheten. Ett framgångsrikt trygghetsarbete bygger på att myndigheter, kommuner, invånare och andra samhällsaktörer samarbetar.

Medborgarlöfte 2021- 2022

Under perioden 2021-2022 kommer polisen och Sollentuna kommun att regelbundet finnas närvarande på platser som upplevs som otrygga. Syftet är att förhindra händelser som skapar otrygghet. Det kan exempelvis vara  bråk, hotfullt beteende och narkotika hantering. Kommunen arbetar även bland annat med att förbättra belysning på allmän plats för att öka tryggheten.

Medborgarlöftet utgår från de dialoger vi haft med invånare kring hur vi kan förebygga brott och hur vi skapar trygghet. I medborgarlöftet beskriver vi hur vi ska närvara och agera på platser som upplevs som otrygga.

Närvaron av polisens och kommunens resurser kommer att prioriteras i följande miljöer/områden:

  • Stationsområden.
  • Centrumområden.
  • Platser där ungdomar återkommande samlas.

De prioriterade samverkansområdena är trygghet i offentlig miljö. Här finns tre fokusområden:

  • Minska antalet händelser som skapar otrygghet.
  • Motverka rekrytering till kriminella nätverk och utveckla avhopparverksamhet.
  • Utveckla och stärka samverkan mellan myndigheter på lokal nivå mot organiserad brottslighet.

Medborgarlöfte i Sollentuna 2021-2022

Effektiv Samordning för Trygghet

Kommunens trygghetsarbete samordnas enligt modellen Effektiv Samordning för Trygghet (EST). Det innebär att kommunens verksamheter, polisen och Sollentunahem tar fram en lägesbild. Sedan läger man fokus i de områden där det behövs, tillsammans eller enskilt.