Till navigation Till innehåll (s)

Förebyggande arbete 

Sollentuna kommun arbetar för att förebygga ohälsa och bidra till goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar i Sollentuna.

Det pågår ett långsiktigt förebyggande arbete inom många verksamheter. Verksamheternas arbete är riktat både till individer, familjer, föräldrar, verksamheter som arbetar med barn samt allmänt till kommuninvånarna.  Det finns en övergripande politisk ledningsgrupp som samordnar kommunens olika verksamheter i arbetet med förebyggande frågor.

Arbetet är inriktat på att förebygga social ohälsa hos barn och unga och kommunen fokuserar på följande frågor:

 • Barns och ungdomars psykiska ohälsa
 • Brottsförebyggande arbete
 • Drogförebyggande arbete (ANDT)
 • Skol- och arbetsmarknadsrelaterade frågor
 • Jämställdhet, demokrati, könsroller och sexualitet

Exempel på förebyggande arbete i kommunen

 • Fältgrupper i Sollentuna

  I Sollentuna finns  fältgrupper som arbetar på offentliga platser för att stödja ungdomar.

 • Drogförebyggande arbete

  Det förbyggande arbetet handlar mycket om att samverka och sprida kunskap om hur alkohol-, tobak och drogvanorna ser ut i Sollentuna. Arbetet följs bland annat upp i en länsövergripande enkät, den s.k. Stockholmsenkäten. 

 • Ungdomsmottagning

  Ungdomsmottagningen är till för dig mellan 12 och 23 år. Du kan kontakta oss via telefon 08-579 211 80. Alla besök är gratis och vi som jobbar här har tystnadsplikt.

 • Likabehandling och förebyggande arbete mot kränkningar

  Ett av våra huvudmål är att alla barn och elever ska känna sig trygga i förskola och skolan.

 • Föräldrastöd

  Få stöd och vägledning från kommunen för att hitta vägen i ditt föräldraskap - enskilt eller i grupp.