Till navigation Till innehåll (s)
Äldre man och yngre kvinna som samtalar

Så jobbar vi för trygghet

Vi arbetar aktivt för att öka tryggheten i kommunen. Sollentuna ska vara en trygg plats att bo, arbeta och studera på. En plats där invånare och besökare ska känna sig trygga och säkra.

Alla verksamheter och kommunala bolag är en del av kommunens trygghetsarbete och sker i samverkan med andra. Till exempel  polisen, brandkåren Attunda, näringslivet, frivilliga organisationer och övriga civilsamhället. Målet är att år 2030 ska kommunen inte ha några områden med på Polisens lista över utsatta områden.

Kommunens trygghetsarbete samordnas enligt modellen Effektiv Samordning för Trygghet (EST). Det innebär att kommunens verksamheter, polisen och Sollentunahem tar fram en lägesbild och lägger fokus i de områden där det behövs, tillsammans eller enskilt. 

Vi arbetar på olika sätt i den fysiska miljön för att skapa trygghet. Några exempel är:

  • Vi håller rent och snyggt
  • Belysning på offentliga platser
  • Åtgärdar skadegörelse 
  • Tar bort klotter

Om du ser något som utsatts för skadegörelse kan du anmäla detta till kommunens kontaktcenter.


Trygghetspolicyn beskriver hur vi arbetar för att förebygga brott och öka tryggheten. Samt hur kommunen prioriterar sina insatser och vem som ansvarar för vad.

Trygghetspolicy

Det lokala Brottsförebyggande rådet (Brå)

För att följa kommunens insatser för ökad trygghet finns lokala Brå. De arbetar med att samordna kommunens brottsförebyggande arbete med andra aktörer.

Det är kommunen, polisen, Brandkåren Attunda, Sollentunahem och Företagarna i Sollentuna som utser vilka som får vara en del av lokala Brå.

Brottsförebyggande rådet i Sollentuna