Till navigation Till innehåll (s)
Äldre man och yngre kvinna som samtalar

Så jobbar vi för trygghet 

Vi arbetar aktivt för att öka tryggheten i kommunen. Sollentuna ska vara en trygg plats att bo, arbeta och studera på. En plats där invånare och besökare ska känna sig trygga och säkra.

De flesta av våra verksamheter är en del av kommunens trygghetsarbete. Vi arbetar efter EST-modellen. EST står för Effektiv Samordning för Trygghet. Varje vecka tar vi fram en lägesbild tillsammans med polisen och Sollentunahem. Vi får här hjälp oss att samordna våra aktiviteter och prioritera alla insatser. Det blir också en del av det långsiktiga arbetet med att skapa trygghet.

Sollentuna kommun var en av de första kommunerna i länet att implementera EST-modellen. Vi deltog från starten i ett pilotprojekt samordnat av Brottsförebyggande rådet (Brå).

Tryggt på offentliga platser

Vi arbetar på olika sätt för att skapa trygghet. Några exempel är:

  • Vi håller rent och snyggt
  • Belysning och ljus på offentliga platser
  • Aktiviteter som ökar tryggheten
  • Åtgärdar skadegörelse snabbt
  • Tar bort klotter snabbt

Om du ser något som utsatts för skadegörelse kan du anmäla detta till kommunens kontaktcenter.

Det lokala Brottsförebyggande rådet (Brå)

För att följa kommunens insatser för ökad trygghet finns lokala Brå. De arbetar med att samordna kommunens brottsförebyggande arbete med andra aktörer.

Det är kommunen, polisen, Brandkåren Attunda, Sollentunahem och Företagarna i Sollentuna som utser vilka som får vara en del av lokala Brå.

Brottsförebyggande rådet i Sollentuna