Till navigation Till innehåll (s)

POSOM-gruppen 

Alla kommuner ska kunna erbjuda krisstöd. I många kommuner sker detta via POSOM-grupper.

POSOM kan kallas in när ett stort antal personer är i behov av psykologiskt och socialt stöd, t.ex. vid större olyckor, eller händelser där barn och unga är involverade. 

POSOM:s främsta roll är att förebygga psykisk ohälsa och det sker genom ett stöd till direkt, eller indirekt drabbade vid en olycka. Stödet kan ske på ett stödcentrum vid en större händelse, annars är insatsgruppen flexibel och har möjlighet att ge stödet där det bedöms lämpligast.

POSOM består av representanter från socialtjänsten, religiösa samfund, skolan samt andra som har individuellt krisstöd i sin yrkesroll.

Resurs vid olyckor och katastrofer

POSOM är en resurs för psykiskt och socialt omhändertagande av människor vid olyckor och katastrofer när de ordinarie resurserna inte räcker till eller inte kan nås. POSOM är främst en resurs vid fredstida katastrofer, men skall ha motsvarande uppgifter i händelse av beredskaps- eller krigstillstånd och ska bistå katastrofdrabbade ifråga om nödvändiga och akuta sociala behov.

POSOM kan kallas in direkt av räddningsledare, polisinsatschef eller kommunens säkerhetschef när inträffad händelse inte är av den omfattningen att kommunens krisledning inkallats. I dessa fall verkar POSOM direkt under sin ledningsgrupp.