Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Krisberedskapsveckan 2020 

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser, och ytterst krig. Krisberedskapsveckan är i år mellan den 11-15 maj och fokuserar på den pågående coronapandemin.

Målen för Krisberedskapsveckan 2020 är att skapa en känsla hos Sveriges invånare av att:

  • Allas insatser, ansträngningar och aktiva bidrag för att hantera krisen är nödvändiga, sedda och uppskattade. Insatserna bidrar till att vi bättre kommer att kunna klara oss igenom en svår kris nu och i framtiden.

  • Vi gör detta tillsammans – myndigheter, regioner, kommuner, organisationer och företag har ett stort ansvar, men alla vi som bor i vårt land har också ett ansvar. Det är tillsammans som vi klarar det här.

  • Ett gemensamt hot plockar fram de goda sidorna hos oss människor och stärker oss som samhälle och som kollektiv.

Myndigheter, kommuner, regioner, företag och organisationer har ett stort ansvar för Sveriges krishantering och många är hårt belastade just nu. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tar därför en ledande roll i genomförandet av Krisberedskapsveckan och ser till att budskapen når ut. Det står öppet för alla som vill att delta med de resurser man mäktar med.

Vill du kampanja under Krisberedskapsveckan?

Budskapen i årets kampanj vill visa att det vi gör och lär oss i dag i form av ansvarstagande, aktiva delaktighet och medmänsklighet, bidrar till krishanteringen och bygger motståndskraft inför framtiden. Vi ska skapa fortsatt förtroende för samhället och för människors vilja att stötta varandra. Budskapet i kampanjen är: När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst. 

Använd det framtagna kampanjmaterialet och hjälp till att sprida budskapen! Du kan till exempel sätta upp affischer på anslagstavlor och i trapphus, eller använda  vid aktiviteter under veckan.

Kampanjmaterial på MSB:s webbplats