Till navigation Till innehåll (s)

Frivilliga ResursGruppen FRG 

FRG står för Frivilliga Resursgruppen och består av frivilliga som kommunledningen kan kalla in när något extraordinärt hänt och de ordinarie resurserna inte räcker till.

FRG kan till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. 

Alla kan gå med i FRG efter att ha genomgått en kostnadsfri grundkurs. Därefter erbjuds medlemmarna erbjuds fortbildning i bland annat ledarskap och kriskommunikation, även detta oftast kostnadsfritt.

FRG:s syfte är att utbilda och fortbilda frivilliga med anknytning till kommunen, som kan och vill göra en extra insats. FRG bygger helt på frivillighet, ingen jour eller tjänstgöringsplikt ingår. Alla över 18 år kan gå med i FRG.

Kontakt FRG Sollentuna

Frivilliga Resursgruppen i Sollentuna