Till navigation Till innehåll (s)

Kris och krisberedskap

Sollentuna kommun har alltid en beredskap för att en kris eller extraordinär händelse kan uppstå i kommunen. Vid en sådan händelse, större olycka eller annat akut läge samordnar kommunen olika aktörers arbete och aktiverar kommunens krisledning.

Befinner du dig i en akut nödsituation ska du alltid ringa 112!

Det kan vara bra att vara förberedd på att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid. Du kan själv förbereda dig för att lättare hantera att till exempel vatten, el eller mobilnätet slås ut under en längre tid. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter. Om vi är fler som har egen beredskap och kan klara oss några dagar på egen hand, kan samhället fokusera på att hjälpa de mest utsatta. 

Ett bra tips är att packa en krislåda med saker som är bra att ha.

Så kan du själv förbereda dig för kris

Krisinformation

I ett krisläge som berör allmänheten använder vi sollentuna.se för aktuell information. Vid en större kris kan en särskild kris-webb aktiveras. Vi kan också kommunicera via kommunens Facebook.  Andra kanaler, som till exempel P4 Radio Stockholm, kan också användas för spridning av viktig och brådskande information.

Viktigt meddelande till allmänheten –VMA

Varnings- och informationssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) kan varna och ge information till stora grupper av människor. Det kan ske i samband med olyckor eller händelser som kan utgöra fara eller orsaka allvarliga störningar i samhället.

VMA-systemet utgörs av meddelande i radio och TV, som också kan kompletteras med ett utomhuslarm, ibland kallat "Hesa Fredrik".

Signalen i utomhuslarmet består av sju sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus emellan. Den ska ljuda i minst två minuter. När faran är över ljuder en 30–40 sekunder lång signal som betyder just "faran över".

När du hör signalen ska du

  • gå inomhus
  • stänga dörrar, fönster och om möjligt slå av ventilationen
  • lyssna på radio (P4) eller se på TV eller Text-TV för att få information. Du kan också gå in på myndigheternas webbplats 

Krisinformation.se

Din säkerhet.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB

Brandkåren Attunda