Till navigation Till innehåll (s)

Vård, omsorg och socialtjänst 

Det är besöksstopp på samtliga äldreboenden. Öppna träffpunkter, dagverksamhet och dagliga verksamheter håller stängt eller har anpassad verksamhet. Kommunen har öppnat en stödtelefon för dig som vill prata med någon, du kan även få hjälp att handla mat och receptfria mediciner.

Läget i vård- och omsorgsverksamheterna 

Det är ett fortsatt ansträngt läge i Stockholmsregionen och till viss del även i Sollentuna. Det finns smittade personer på ett av kommunens särskilda boenden för äldre. Inom LSS-boenden är läget stabilt och så även inom hemtjänsten. Det finns i nuläget ingen brist på utrustning och personalläget är till stor del normalt. Kommunen följer noga utvecklingen och har täta kontakter med verksamheterna. 

Alternativa sommarverksamheter för äldre

  • Kommunens stödtelefon för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kommunen erbjuder en stödtelefon för äldre och personer med funktionsnedsättning. Den är öppen vardagar mellan 09.00-16.00 med lunchstängt mellan 12.00 -13.00, hela sommaren. Telefonnummer 08-579 215 60.

  • Information om digitala aktivitetstips

AB Solom gör veckovisa utskick med tips på digitala aktiviteter och har en sida på sin webbplats som löpande uppdateras. Exempel på aktiviteter är digitala besök på museer, lokala aktiviteter, kyrkliga aktiviteter, sociala medier, TV- och filmtjänster.

Mer om digitala aktiviteter på AB Soloms webbplats

  • Fikaring arrangeras tre gånger per vecka

Fika tillsammans i telefonen! Genom att ringa in till ett gemensamt telefonnummer som erbjuder gruppsamtal kan upp till fem personer höras för en gemensam fikastund. Flera fikaringar kan pågå samtidigt.

  • Skypeträffar anordnas två gånger per vecka

På dessa träffar arrangeras exempelvis frågesport eller gemensam lunchträff via videochatten Skype.

  • Ab Soloms seniorlinje för 65+

AB Solom har en stödtelefon för dig som har fyllt 65 år. Den  är öppen på vardagar mellan 9-16 med lunchstängt mellan 12.00 -13.00. tel 08-128 242 22.

 

Stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning

Få telefonstöd och hjälp med att handla mat och mediciner

Verksamhetsförändringar inom vård och omsorg

  • Vi har infört besöksstopp på samtliga äldreboenden.
  • Öppna träffpunkter för äldre är stängda.
  • Dagverksamhet för äldre är stängda.
  • Verksamheten Solstrålen, träffpunkt för personer med funktionsnedsättning, anpassas.
  • Daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) anpassas eller är stängd. 

Besök hos äldre på särskilda boenden

Vi har besöksstopp på samtliga äldreboenden sedan den 12 mars. Ta gärna kontakt med ansvarig på din anhöriges boende för att se hur ni bäst kan hålla kontakten. 

Frågor och svar

Äldreboende

Hemtjänst

Grupp- och servicebostad

 

Socialkontoret

Om du är förälder och vill ha stöd i din föräldraroll så har vi utökat våra telefontider.

Föräldrastöd