Till navigation Till innehåll (s)

Vård, omsorg och socialtjänst 

Det är besöksstopp på samtliga äldreboenden. Öppna träffpunkter, dagverksamhet och dagliga verksamheter håller stängt. Kommunen har öppnat en stödtelefon för dig som känner oro, du kan även få hjälp att handla mat och receptfria mediciner.

Läget i vård- och omsorgsverksamheterna 

Det är ett fortsatt ansträngt läge i Stockholmsregionen och till viss del även i Sollentuna. Det finns enstaka smittade personer på något av kommunens särskilda boenden för äldre. Inom LSS-boenden är läget stabilt och så även inom hemtjänsten. Det finns i nuläget ingen brist på utrustning och personalläget är till stor del normalt. Kommunen följer noga utvecklingen och har täta kontakter med verksamheterna. 

Stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning

Få telefonstöd och hjälp med att handla mat och mediciner

Verksamhetsförändringar inom vård och omsorg

  • Vi har infört besöksstopp på samtliga äldreboenden.
  • Öppna träffpunkter för äldre är stängda.
  • Dagverksamhet för äldre är stängda.
  • Verksamheten Solstrålen, träffpunkt för personer med funktionsnedsättning, är stängd.
  • Verksamhet och insatser som gäller daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) anpassas. Verksamhet kan stängs under en period eller så kan omfattningen av en verksamhet förändras.

Besök hos äldre på särskilda boenden

Vi har besöksstopp på samtliga äldreboenden sedan den 12 mars.

Region Stockholm har kommit med riktlinjer som gör det möjligt att göra undantag från besöksförbudet för två anhöriga i samband med att en coronasmittad person är i livets slutskede. För mer information kontakta verksamhetschefer på det  aktuella boendet.

Frågor och svar

Äldreboende

Hemtjänst

Grupp- och servicebostad

 

Socialkontoret

Om du är förälder och vill ha stöd i din föräldraroll så har vi utökat våra telefontider.

Föräldrastöd