Till navigation Till innehåll (s)

Vård, omsorg och socialtjänst 

Öppna träffpunkter, dagverksamhet och dagliga verksamheter har anpassad verksamhet eller stängt. Kommunen har en stödtelefon för dig som vill prata med någon.

Läget i vård- och omsorgsverksamheterna 

Det finns ett fåtal smittade personer i några verksamheter. Det finns i nuläget ingen brist på utrustning och personalläget är till stor del normalt. Kommunen följer utvecklingen noga och har täta kontakter med verksamheterna. 

Besök dina nära och kära med omsorg

Majoriteten av de äldre på särskilda boenden i Sollentuna har nu vaccinerats för covid-19 och anhöriga kan besöka sina närstående igen. Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller fortsatt och besökare behöver följa de riktlinjer som boendena tagit fram för anpassade besök.

Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Daglig verksamhet är öppet med vissa anpassningar. 

Alternativa aktiviteter för äldre

Kommunens stödtelefon för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kommunen erbjuder en stödtelefon för äldre och personer med funktionsnedsättning. Den är öppen vardagar mellan 09.00-16.00 med lunchstängt mellan 12.00 - 13.00. Telefonnummer 08-579 215 60.

Utomhusaktiviteter för seniorer

Vill du spela boule, delta i gymnastik eller gå på stavgång? Häng då med på våra utomhusaktiviteter.  Alla aktiviteter sker i mindre grupper och utgår från Malmgården på Malmvägen 12. 

Schema och mer information på Soloms webbplats

Information om digitala aktivitetstips

AB Solom gör veckovisa utskick med tips på digitala aktiviteter och har en sida på sin webbplats som löpande uppdateras. Exempel på aktiviteter är digitala besök på museer, lokala aktiviteter, kyrkliga aktiviteter, sociala medier, TV- och filmtjänster.

Mer om digitala aktiviteter på AB Soloms webbplats

Fikaring arrangeras tre gånger per vecka

Fika tillsammans i telefonen! Genom att ringa in till ett gemensamt telefonnummer som erbjuder gruppsamtal kan upp till fem personer höras för en gemensam fikastund. Flera fikaringar kan pågå samtidigt.

Skypeträffar anordnas två gånger per vecka

På dessa träffar arrangeras exempelvis frågesport eller gemensam lunchträff via videochatten Skype.

Ab Soloms seniorlinje för 65+

AB Solom har en stödtelefon för dig som har fyllt 65 år. Den  är öppen på vardagar mellan 9-16 med lunchstängt mellan 12.00 -13.00. tel 08-128 242 22.

Telefonstöd

Få telefonstöd

Verksamhetsförändringar inom vård och omsorg

  • Öppna träffpunkter för äldre är stängda men viss verksamhet sker utomhus.
  • Dagverksamhet för äldre är stängda.
  • Verksamheten Solstrålen, träffpunkt för personer med funktionsnedsättning, anpassas.
  • Daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är anpassad eller stängd. 

 

Socialkontoret

Om du är förälder och vill ha stöd i din föräldraroll så har vi utökat våra telefontider.

Föräldrastöd