Till navigation Till innehåll (s)

Förskola och skola

Sollentunas förskolor, grundskolor och gymnasieskola kommer att bedriva närundervisning från terminsstart.

Information från 1177 och Folkhälsomyndigheten

För information om gurgeltester, vaccineringen av barn och frågor kring symptom samt när man får komma tillbaka till verksamheterna så se information på 1177.se och folkhälsomyndigheter som uppdaterar information kontinuerligt.

Grundskola

Sollentunas skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn som är friska ska gå till  skolan. Alla som uppvisar symtom på snuva, hosta eller feber ska stanna hemma tills de är symtomfria och ytterligare två dagar därefter. Det gäller även om man bara känner sig lite sjuk. Om ditt barn insjuknar i verksamheten ska barnet gå hem så snart som möjligt. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 ska stanna hemma.

Elever som är sjuka förväntas inte utföra skolarbete under sjukdomsperioden. De barn som är hemma med lättare symptom kan utföra visst skolarbete enligt ämnets ordinarie planering som publiceras på Skolplattformen.

Förskola

Sollentunas förskolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn som är friska kan gå till förskolan. Alla som uppvisar symtom på snuva, hosta eller feber ska stanna hemma. Det gäller även om man bara känner sig lite sjuk. Om ditt barn insjuknar i verksamheten ska barnet gå hem så snart som möjligt. Då kontaktar vi dig som vårdnadshavare. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla barn som bor tillsammans med någon som har covid-19 ska stanna hemma.  

Förskolan är frivillig och därför väljer du själv om ditt barn ska gå dit eller inte om barnet är friskt. Men tänk på att det är viktigt att informera förskolan om du väljer att hålla ditt barn hemma. Har man en placering men väljer att inte ha barnet på plats så betalar man sin ordinarie barnomsorgsavgift. 

Barn till permitterade vårdnadshavare har samma rätt till barnomsorg som arbetssökande. Om du får en förändrad inkomst är det viktigt att du så snart som möjligt anger rätt inkomst. Behöver du ändra din inkomst så gör det i vår e-tjänst. 

Ändra inkomst för barnomsorg

Gymnasieskolan och vuxenutbildning

Huvudregeln i gymnasiet ska vara undervisning på plats i skolan när höstterminen 2021 startar. Det beskedet har regeringen och Folkhälsomyndigheten gett. Det är fortsatt mycket viktigt med ett förebyggande arbete mot smittspridningen, särskilt i samband med terminsstarten då virussjukdomar ofta sprids. Regionens smittskydd kommer även fortsättningsvis kunna ge lokala rekommendationer kring skolornas undervisning.

Sedan den 9 augusti är det möjligt för alla födda 2005 och tidigare att vaccinera sig. Gymnasiets mål är att kunna hålla skolan öppen för undervisning vilket bara är möjligt om man kan undvika smittspridning och utbrott av Covid. Därför ges alla möjligheten att vaccinera sig för att gymnasiet ska ha så goda förutsättningar som möjligt att bedriva närundervisning. Ledighet för vaccinering kommer att ges

Alla uppmanas att tvätta händerna ofta. Det kommer att finnas god tillgång på tvål och pappershanddukar och handsprit kommer att vara utplacerad på flera ställen i skolan. Lokalerna kommer att städas ofta, framförallt toaletter, bordsytor och dörrhandtag. Schemaläggningen är anpassad för att undvika folksamlingar.