Till navigation Till innehåll (s)

Förskola och skola

Sollentunas förskolor, grundskolor och gymnasieskola kommer att bedriva närundervisning från terminsstart.

Höstterminen

Folkhälsomyndigheten bedömer att undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga efter sommarlovet. Gymnasiet och högstadiet har bedrivit mycket eller en del av sin undervisning som fjärr- och distansundervisning de senaste tre terminerna. Nu när vaccinationstakten ökar i den vuxna befolkningen och smittspridningen minskar bedömer Folkhälsomyndigheten att det är möjligt att återgå till undervisning på plats efter sommarlovet.

Det är fortsatt mycket viktigt med förebyggande arbete mot smittspridning. 

Anpassningar i verksamheterna

Våra förskolor och skolor kommer även efter den 29 september att anpassa sig och att arbeta aktivt med att säkra undervisningen och de lokaler där den bedrivs. Det är alltså fortsatt mycket viktigt med förebyggande arbete mot smittspridning.

Exempel på det förebyggande arbetet efter 29 september
● Undvik större samlingar av barn, elever, vårdnadshavare och personal. Det kan gälla samlingar i till exempel aula och andra liknande utrymmen.
● Håll viss verksamhet och raster utomhus.
● Undvik att vistas flera personer samtidigt i små, trånga utrymmen.
● Hämtning och lämning av barn sker utomhus.
● Föräldramöten och utvecklingssamtal kan ske digitalt.
● Underlätta att hålla avstånd där det är möjligt.

Varje rektor beslutar om vilka anpassningar som gäller för den verksamhetens förutsättningar. Grupper och klasser kommer efter den 29 september att få använda kollektivtrafik för utflykter, studiebesök och andra aktiviteter.

Vaccinering 12-15-åringar

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har informerat om att barn från 12 års ålder kommer att erbjudas vaccin mot covid-19. Elevhälsan kommer att involveras i arbetet tillsammans med regionen. Planen från regeringen är att vaccineringen av den yngre åldersgruppen ska starta efter höstlovet i början på november. Vaccinationen sker efter medgivande av båda vårdnadshavare. Vaccinationen kommer att ske på plats i skolans lokaler. Mer information kring medgivande och datum kommer från din skola. Som vårdnadshavare har ni möjlighet i Region Stockholm att själva boka tid för 12-15 åringar vid länets vaccinationsmottagningar från den 20 september.

Eftersom vaccinerna mot covid-19 är nya vacciner, ska andra vacciner helst inte ges samtidigt. Det bör gå minst 7 dagar mellan en vaccination mot covid-19 och en annan vaccination. För barn iakttas alltid 7 dagars intervall till vaccination med ett annat vaccin, både veckan före och efter givet vaccin. Sollentuna skolor följer dessa riktlinjer

Cykla eller promenera till skola 

Trängsel i kollektivtrafiken ökar smittorisken. Undvik tåg och bussar när det är möjligt, så att de som inte har andra möjligheter kan resa säkert. Om du kan - promenera, cykla eller skjutsa era barn till skolan.

Symptom och testning

Stanna hemma

Du ska stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk eftersom du inte kan veta om det beror på covid-19. Det gäller även om du tidigare haft covid-19 eller är vaccinerad.

Testa dig

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla från förskoleklass med symtom på covid-19 att testa sig för pågående infektion. Detta gäller även om du är vaccinerad. Har du haft covid-19 inom det senaste halvåret behöver du vanligtvis inte testa dig. Medan du väntar på testning, och sedan på provsvaret, ska du bete dig som om du har covid-19.

Barn i förskola och grundskola där inget test tagits

Stanna hemma tills barnet är helt symtomfritt plus 2 extra dygn. Om 7 dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola och annan skolverksamhet även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva).

Barn som inte har lämnat prov

Barn som är för unga för att lämna prov ska stanna hemma tills något av följande gäller:

● De är helt friska sedan minst två dagar.

● De har kvar lätta symtom som snuva eller hosta men det har gått minst sju dagar sedan de blev sjuka. De mår tydligt bättre och har varit utan feber de två senaste dagarna.

Så länge bör förskolebarn stanna hemma

Vid symtom behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn som ska vara helt utan symtom. Efter sju dygn kan barnet gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet även om det har kvar lätta symtom som till exempel lätt hosta eller lätt snuva. De två sista dygnen ska barnet varit utan feber och i övrigt varit friskt. Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Om någon i hushållet är sjuk med symtom på covid-19

När en person i ditt hushåll är sjuk med snuva, hosta, feber eller andra symtom på covid-19, ska den som är sjuk stanna hemma och testa sig. Personen som har tagit testet måste stanna hemma i väntan på sitt provsvar. Förskolebarn rekommenderas i första hand att stanna hemma om de är sjuka, utan att testas för covid-19. Symtomfria barn och ungdomar kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som vanligt i väntan på hushålls medlemmens provsvar.

Om någon i hushållet har bekräftad covid-19

Har någon i hushållet covid-19 blir ni kontaktade av vården och får förhållningsregler. Reglerna talar om vad ni behöver göra för att inte sprida smittan vidare. Ni kommer bli uppmanade att testa er även om ni inte har symtom. Den som är vaccinerad med två doser för minst två veckor sedan och symtomfri behöver inte stanna hemma eller testa sig.

Om du testats positiv för covid-19

Om testet visar att du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dygn efter att du blev sjuk. De två sista dygnen ska du känna dig bra och inte ha feber. Sedan kan du gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet. Du kan betrakta dig som frisk även om du har kvar enstaka, lätta symtom som till exempel lätt hosta, snuva eller lukt- och smakbortfall. Det baseras på bedömningen att personer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. Om du har blivit provtagen men inte har symtom räknas sju dygn från den dag testet togs. Vid positivt besked på test så kontakta skolledningen för att informera verksamheten. 

Om du testats negativt för covid-19

Om du har symtom och har gjort ett PCR-test som visar att du inte har covid-19 kan du gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet när du är frisk. Om du har symtom men inte testats för covid-19 Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du testar dig om du har symtom på covid-19. Detta gäller även om du är vaccinerad mot covid-19. Om du har haft symtom, men inte testats, behöver du stanna hemma i minst sju dygn. Du kan gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet när du blivit frisk och det har gått minst sju dygn sedan du blev sjuk. De två sista dygnen ska du känna dig bra och inte ha feber. Du kan betrakta dig som frisk även om du har kvar lätta symtom som till exempel lätt hosta, snuva eller lukt- och smakbortfall. Det baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

När du varit utomlands

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som reser in i Sverige från länder utanför Norden att ta ett PCR-test efter ankomsten. Rekommendationen omfattar alla som är 6 år eller äldre, även svenska medborgare. Detta gäller oavsett om man har symtom eller inte.

Läs mer här

Grundskola

Sollentunas skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn som är friska ska gå till  skolan. Alla som uppvisar symtom på snuva, hosta eller feber ska stanna hemma tills de är symtomfria och ytterligare två dagar därefter. Det gäller även om man bara känner sig lite sjuk. Om ditt barn insjuknar i verksamheten ska barnet gå hem så snart som möjligt. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 ska stanna hemma.

Elever som är sjuka förväntas inte utföra skolarbete under sjukdomsperioden. De barn som är hemma med lättare symptom kan utföra visst skolarbete enligt ämnets ordinarie planering som publiceras på Skolplattformen.

Förskola

Sollentunas förskolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn som är friska kan gå till förskolan. Alla som uppvisar symtom på snuva, hosta eller feber ska stanna hemma. Det gäller även om man bara känner sig lite sjuk. Om ditt barn insjuknar i verksamheten ska barnet gå hem så snart som möjligt. Då kontaktar vi dig som vårdnadshavare. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla barn som bor tillsammans med någon som har covid-19 ska stanna hemma.  

Förskolan är frivillig och därför väljer du själv om ditt barn ska gå dit eller inte om barnet är friskt. Men tänk på att det är viktigt att informera förskolan om du väljer att hålla ditt barn hemma. Har man en placering men väljer att inte ha barnet på plats så betalar man sin ordinarie barnomsorgsavgift. 

Barn till permitterade vårdnadshavare har samma rätt till barnomsorg som arbetssökande. Om du får en förändrad inkomst är det viktigt att du så snart som möjligt anger rätt inkomst. Behöver du ändra din inkomst så gör det i vår e-tjänst. 

Ändra inkomst för barnomsorg

Gymnasieskolan och vuxenutbildning

Huvudregeln i gymnasiet ska vara undervisning på plats i skolan när höstterminen 2021 startar. Det beskedet har regeringen och Folkhälsomyndigheten gett. Det är fortsatt mycket viktigt med ett förebyggande arbete mot smittspridningen, särskilt i samband med terminsstarten då virussjukdomar ofta sprids. Regionens smittskydd kommer även fortsättningsvis kunna ge lokala rekommendationer kring skolornas undervisning.

Sedan den 9 augusti är det möjligt för alla födda 2005 och tidigare att vaccinera sig. Gymnasiets mål är att kunna hålla skolan öppen för undervisning vilket bara är möjligt om man kan undvika smittspridning och utbrott av Covid. Därför ges alla möjligheten att vaccinera sig för att gymnasiet ska ha så goda förutsättningar som möjligt att bedriva närundervisning. Ledighet för vaccinering kommer att ges

Alla uppmanas att tvätta händerna ofta. Det kommer att finnas god tillgång på tvål och pappershanddukar och handsprit kommer att vara utplacerad på flera ställen i skolan. Lokalerna kommer att städas ofta, framförallt toaletter, bordsytor och dörrhandtag. Schemaläggningen är anpassad för att undvika folksamlingar.

För dig som känner oro och är i behov av stöd

Kommunens stöd till föräldrar, blivande föräldrar och pedagoger på förskola och skola

Bris stöd förvuxna om barn

Rädda barnen

Så pratar du med barn om coronaviruset