Till navigation Till innehåll (s)

Näringsliv

Den 29 september upphör Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och myndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 att gälla.

Du som har ett serveringsställe ska fortfarande se till att din verksamhets lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare har tillträde till är utformade så att trängsel undviks. Besökare ska också kunna hålla ett säkert avstånd till varandra ur smittskyddssynpunkt. Detta enligt förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndigheten