Till navigation Till innehåll (s)
Man håller i ett höstlöv. En ikon i hjärtform med budskapet Två meter kärlek till dig

Information om covid-19 

Region Stockholms särskilda regionala rekommendationer med anledning av covid-19 pandemin har upphört att gälla. Nu gäller samma nationella rekommendationer som i övriga landet – både för vaccinerade och för dem som ännu inte hunnit få sitt vaccin.

Följande råd gäller fram till den 1 juli, både för den som fått vaccin och den som ännu inte fått erbjudande om vaccination:

 • Om du eller någon i hushållet har symtom rekommenderas att, om möjligt, alla stannar hemma. Ta prov om symtomen vara mer än 24 timmar.
 • Undvik trängsel och håll avstånd – 2 meter gäller både utomhus och inomhus.
 • Minimera kontakter med andra utanför det egna hushållet.
 • Tvätta och sprita händerna ofta och noga.
 • Alla som kan ska arbeta hemifrån.

Läs mer om aktuella restriktioner hos Folkhälsomyndigheten

Vaccination mot covid-19

Covid19-vaccinet är viktigt för att skydda riskgrupper från allvarlig sjukdom och för att bromsa pandemin. Folkhälsomyndigheten rekommenderar i vilken ordning personer ska erbjudas vaccination. Det kallas att vaccinationen görs i olika faser.

Läs mer om de rekommenderade prioriteringarna på Folkhälsomyndigheten

Region Stockholm ansvarar för att genomföra vaccinationen mot covid-19 i vår region.

Läs mer om Region Stockholms preliminära tidsplan

 

Personer födda 1986 eller tidigare

Nu kan du som är född 1986 eller tidigare boka tid för kostnadsfri vaccination mot covid-19. För att boka vaccination via appen Alltid Öppet eller telefontjänsten krävs rätt födelseår, alltså född 1986 eller tidigare. Vaccinationen mot covid-19 är kostnadsfri.. 

Läs mer om hur du bokar på 1177.se

Personer över 18 år och har insatser enligt LSS

Nu kan du som är över 18 år och som har insatser enligt LSS vaccinera dig. Region Stockholm samarbetar med Sollentuna kommun för att du som har insatser via LSS ska erbjudas kostnadsfri vaccination mot covid-19. Du kommer få ett brev med instruktioner om hur du går tillväga för att boka.

Läs mer om hur du bokar på 1177.se

Personer som tillhör en riskgrupp

Du som riskerar att bli allvarligt sjuk av covid-19 kommer att erbjudas vaccin hos olika vårdgivare beroende på hur gammal du är och vilken vård du tidigare har fått.

Läs mer om hur du bokar på 1177.se

Vaccination av dos 2 – så bokar du

Hur du bokar dos 2 beror oftast på hur du bokade dos 1. Hur lång tid det är mellan doserna beror på vilket vaccin du fått.

Så här bokar du dos 2

Om vaccinering mot covid-19 på andra språk / About vaccination against covid-19 in other languages

På 1177.se finns information om vaccineringen av covid-19 på flera språk. Klicka på länken nedan och välj sedan språk i rutan högst upp till höger där det står svenska.

Information om vaccination på flera språk, 1177 Vårdguiden

Nationell telefonlinje för frågor om covid-19 och vaccin mot covid-19 på olika språk

Telefonbokning för vaccination

Det går även att boka tid för vaccination via telefon. Länets vaccinationsmottagningar har en telefonbokningstjänst som ett komplement till den digitala bokningen via appen Alltid öppet. Hit kan de som inte har möjlighet att boka tid digitalt vända sig, exempelvis personer som saknar Bank-id, har svårt med digitala lösningar eller har behov av att boka på andra språk.

Bokningar görs enligt följande telefonnummer:

 • Svenska: 08–428 429 30, öppet vardagar kl. 08.00-19.00
 • Engelska: 08–428 429 20, öppet alla dagar kl. 08.00 - 19.00
 • Arabiska: 08–428 429 01, öppet vardagar kl. 08.00 - 19.00
 • Somaliska: 08–428 429 02, öppet vardagar kl. 08.00 - 10.00
 • Finska: 08-428 429 03, öppet vardagar kl. 08.00-10.00
 • Tigrinja: 08-428 429 04, öppet vardagar kl. 08.00-10.00
 • Persiska: 08–428 429 08, öppet vardagar kl 08.00 - 10.00
 • Polska: 08-428 429 09, öppet vardagar kl. 08.00-10.00
 • Ryska: 08-428 429 11, öppet vardagar kl. 08.00-10.00
 • Spanska: 08-428 429 12, öppet vardagar kl. 08.00-10.00

Läs mer om telefonbokningen på 1177.se

Varning för vaccinbedrägerier

I samband med vaccinationen mot covid-19 har personer utsatts för bedrägeriförsök. Ett vanligt tillvägagångssätt är att bedragarna utger sig vara från banken, från 1177 och ibland även från polisen. De vill då att personer ska identifiera sig med bank-ID eller lämna ut bankkort och koder, detta ska du inte göra. Lägg på direkt om du får denna typ av samtal.

 • Det är gratis att vaccinera sig. Om någon påstår att du ska betala är det bedrägeri.
 • Ingen från vården kommer oväntat att kontakta dig och kräva att du lämnar ut siffror från din dosa eller loggar in med bank-id.
 • Om någon tar oväntad kontakt med dig:
  Logga inte in
  Lämna inte ut siffror
  Lägg på luren

Fundera gärna i förväg på hur just du ska agera om någon oväntat ringer dig och vill att du ska logga in eller lämna ut siffror.

Mer information finns hos polisen.se

Provtagning för covid-19

Alla invånare i Stockholms län erbjuds provtagning för covid-19. Du som är sjuk med symptom på covid-19 uppmanas att boka tid för så kallad PCR-test. 

1177 Vårdguiden

Tillfällig covid-19-lag, pandemilagen

Från och med 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Lagen gör det möjligt för regeringen och myndigheter att besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Med stöd av den nya lagen kan regeringen och myndigheter införa begränsningar för olika verksamheter. 

Covid-19-lagen innebär även att regeringen får utökade möjligheter att begränsa människors användning av allmän plats och att regeringen eller en kommun kan införa förbud mot att vistas på en viss särskilt angiven plats. Det kan handla om badplatser, stadsparker eller liknande.

Mer information om den tillfälliga covid-19-lagen finns hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen

Kommunens verksamheter

Aktörerna i Stockholmsregionen har vidtagit kraftfulla åtgärder för att begränsa smittspridningen i den allvarliga situation vi är i. Här kan du läsa om hur kommunens verksamheter påverkas.

 • Förskola och skola

  Förskolor och grundskolor F-6 håller öppet som vanligt. Sollentunas kommunala grundskolor i årskurs 7-9 har en kombination av närundervisning, delvis fjärrundervisning och fjärrundervisning fram till skolavslutningen. Rudbecks gymnasium...

 • Kultur och fritid

  Fler verksamheter öppnar med anpassningar. Bland annat så har biblioteken, allmänhetens åkning och Stallbacken kultur öppnat.

 • Vård, omsorg och socialtjänst

  Öppna träffpunkter, dagverksamhet och dagliga verksamheter har anpassad verksamhet eller stängt. Kommunen har en stödtelefon för dig som vill prata med någon.

 • Stödpaket till företagare under coronakrisen

  Företagare i Sollentuna är en grupp som riskerar att drabbas hårt av coronakrisen med effekter som inkomstbortfall och uteblivna kunder. Sollentuna kommun har samlat åtgärder i ett stödpaket för att stötta dig som företagare i kommunen.

Information från andra myndigheter

Dela endast bekräftad information. Uppdaterad information om coronaviruset finns på myndigheternas officiella webbplatser.

Statistik gällande aktuellt smittoläge i Sverige

Folkhälsomyndighetens sida med frågor och svar om coronavirus, smittspridning och råd

1177 Vårdguiden 

Krisinformation.se för en samlad information från myndigheter

Så pratar du med ditt barn om coronaviruset