Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)
Man håller i ett höstlöv. En ikon i hjärtform med budskapet Två meter kärlek till dig

Information om covid-19 

Sedan 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. 18 december presenterade regeringen ytterligare åtgärder.

Nya riktlinjer för hela landet fram till 24 januari

Regeringen skärper en rad restriktioner. De flesta restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari. Med anledning av detta har Sollentuna kommun tagit beslut om att kommunens bibliotek, fritidsgårdar och idrottshallar helt stängs från och med söndag 20 december. 

Regeringens nationella restriktioner

Skärpta nationella råd gäller 

 • Stanna hemma vid symptom. Har du symptom ska du stanna hemma och testa dig. Mer information finns på 1177.se
 • Begränsa nya nära kontakter. Umgås bara med personer du normalt träffar, personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet. Håll alltid avstånd till personer du träffar och umgås helst utomhus.
 • Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel. Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus. Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt. Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt. 
 • Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet. Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19. Från och med den 7 januari 2021 rekommenderas munskydd i kollektivtrafiken klockan 7–9 samt 16–18 vardagar, i hela landet.
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan. Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt. Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.
 • Hålla en god handhygien. Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten. Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.
 • Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp. Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner. 

Dessa föreskrifter gäller till och med den 30 juni 2021 eller tills något annat beslutas.

Skärpa allmänna råd från och med 14 december 

Vaccination mot covid-19

Nu finns vaccin mot covid-19. De grupper som först prioriteras för vaccination är äldre som bor på äldreboenden och servicehus och personer som har hemtjänst. Även medarbetare inom äldreomsorgen prioriteras. Sollentuna kommun samarbetar med Region Stockholm som ansvarar för vaccineringen.

Covid19-vaccinet är viktigt för att skydda riskgrupper från allvarlig sjukdom och för att bromsa pandemin. Region Stockholm har påbörjat arbetet med att erbjuda vaccin mot covid-19 till personer inom de grupper som prioriterats först:

 • Personer som bor på äldreboenden och servicehus.
 • Personer som har hemtjänst. Även vuxna personer som bor tillsammans med någon som har hemtjänst ingår i den prioriterade gruppen.
 • Medarbetare inom äldreomsorgen.

Vaccinationen startar i liten skala och ökar över tid allteftersom nya doser av vaccin levereras till länet.

Personer över 70 år

I den andra fasen, som väntas kunna komma igång i februari 2021, kommer övriga personer som är 70 år och äldre att erbjudas vaccination. De äldsta vaccineras först.

Förtur för vissa personalgrupper

Från och med den 11 januari och tre månader framåt erbjuder Region Stockholm personal inom särskilda boenden för äldre, hemtjänsten, LSS och socialpsykiatrin förtursvaccination mot covid-19. Detta är en av många åtgärder för att bromsa smittan, övriga rutiner och skyddsåtgärder fortsätter. Berörd personal får särskild information om de rutiner som gäller för dem som väljer att vaccinera sig.

Mer information om vaccinet

Allmänheten kan ännu inte boka tid för vaccination. Viktig information uppdateras kontinuerligt på 1177.se, där finns även information på flera språk.

1177 vårdguiden - samlad information om covid-19 vaccination

Folkhälsomyndigheten - samlad information om covid-19 vaccination

Information om vaccin på andra språk

Hos 1177 Vårdgivarguiden finns information om vaccinet på flera språk. Klicka på länken nedan och välj sedan språk i rutan högst upp till höger där det står svenska.

Information på andra språk, 1177 Vårdguiden

1177 vårdguiden har även en nationell telefonlinje dit du kan ringa för att få svar på allmänna frågor om covid-19 och vaccination på olika språk. 

Nationell telefonlinje för frågor om covid-19 och vaccin mot covid-19 på olika språk

 

Testa dig! Provtagning för covid-19

Alla invånare i Stockholms län erbjuds provtagning för covid-19. Du som är sjuk med symptom p covid-19 uppmanas att boka tid för så kallad PCR-test. Provtagningen är viktig för din egen skull och för att smittspårningen ska fungera bra.

Om du varit symtomfri i minst 14 dagar kan du testa dig för antikroppar som visar om du redan har haft sjukdomen. Läs mer om hur det går till och hur du bokar en tid på 1177 vårdguiden.

1177 Vårdguiden

Nyheter från kommunen

Avstå all organiserad uteträning

Bibliotek, fritidsgårdar och idrottshallar stängs

Covid 19 - så påverkas kommunens verksamheter

Rudbeck går delvis över till distansundervisning

Beslut om besöksstopp på äldreboenden i Sollentuna

Fler nyheter från kommunen hittar du här

Frågor och rådgivning om covid-19

Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser. På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om covid-19. Har du allmänna frågor om covid-19 kan du även ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Krisinformation.se för information från ansvariga myndigheter

Ta del av Region Stockholms information om covid-19

Folkhälsomyndigheten.se för frågor och svar om coronaviruset

Frågor på olika språk

Nationell telefonlinje på arabiska, somaliska, persiska/dahri, tigrinja/amarinja och ryska

Kontakta 1177 om du känner dig sjuk

Behöver du personlig sjukvårdsrådgivning, ring 1177.  Vid livshotande tillstånd ska du ringa 112.

 1177 Vårdguiden Covid-19

Kommunens verksamheter

Aktörerna i Stockholmsregionen har vidtagit kraftfulla åtgärder för att begränsa smittspridningen i den allvarliga situation vi är i. Här kan du läsa om hur kommunens verksamheter påverkas.

 • Förskola och skola

  Förskolor och grundskolor F-6 håller öppet som vanligt. Sollentunas kommunala grundskolor i årskurs 7-9 har fjärrundervisning till den 15 januari. Rudbecks gymnasium håller distansundervisning från 24 januari.

 • Kultur och fritid

  Biblioteken, fritidsgårdarna och kulturevenemangen är stängda för tillfället med anledning av restriktionerna. Från och med 18 januari börjar kommunen succesivt öppna de utomhusanläggningar som tidigare hållits stängda. Organiserad...

 • Vård, omsorg och socialtjänst

  Det är besöksförbud fram till den 2 februari. Öppna träffpunkter, dagverksamhet och dagliga verksamheter har anpassad verksamhet eller stängt. Kommunen har öppnat en stödtelefon för dig som vill prata med någon.

 • Stödpaket till företagare under coronakrisen

  Företagare i Sollentuna är en grupp som riskerar att drabbas hårt av coronakrisen med effekter som inkomstbortfall och uteblivna kunder. Sollentuna kommun har samlat åtgärder i ett stödpaket för att stötta dig som företagare i kommunen.

Information från andra myndigheter

Dela endast bekräftad information. Uppdaterad information om coronaviruset finns på myndigheternas officiella webbplatser.

Statistik gällande aktuellt smittoläge i Sverige

Folkhälsomyndighetens sida med frågor och svar om coronavirus, smittspridning och råd

1177 Vårdguiden Om Corona

Krisinformation.se för en samlad information från myndigheter

Information kring resor och reseavrådan

Så pratar du med ditt barn om coronaviruset