Till navigation Till innehåll (s)
Man håller i ett höstlöv. En ikon i hjärtform med budskapet Två meter kärlek till dig

Information om covid-19

Coronaviruset finns kvar i vår region. Det är därför viktigt att du fortsätter att vara uppmärksam på symtom på covid-19. Stanna hemma och undvik kontakter med andra om du har symptom. Det gäller även dig som är vaccinerad.

Förhindra smittspridning 

Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor. Har du symtom på covid-19 bör du stanna hemma och testa dig. Du bör också undvika kontakter med andra människor.

Läs mer om aktuella rekommendationer hos Folkhälsomyndigheten

För dig som inte är fullvaccinerad - detta gäller

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

  • hålla avstånd till andra människor
  • särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Vaccination mot covid-19

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Läs om hur du bokar vaccin på 1177.se. 

På 1177.se finns samlad information om vaccination mot covid-19

About vaccination against covid-19 in other languages

About vaccination against covid-19 in other languages

Nationell telefonlinje för frågor om covid-19 och vaccin mot covid-19 på olika språk