Till navigation Till innehåll (s)

Information om covid-19

Smittspridningen av covid-19 ökar. Under augusti återvänder många till arbete och skolor vilket ytterligare ökar spridningsrisken. Följande råd och rekommendationer gäller:

  • Skydda dig med vaccin. Att vaccinera dig är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19.
  • Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter om du är sjuk.
  • Särskilt råd till ovaccinerade som bör vara extra försiktiga och undvika inomhusmiljöer där många människor samlas.

1177.se – Information om covid-19

Folkhälsomyndigheten - Skydda dig och andra från smittspridning

Vaccination mot covid-19

Vaccination skyddar effektivt mot att bli svårt sjuk eller dö i covid-19. Det skyddar även mot att bli smittad och att smitta andra. Läs om hur du bokar vaccin på 1177.se.  

1177.se - Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19

Folkhälsomyndigheten - vaccination mot covid-19

Skydda dig själv och andra 

Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd. Därför gäller fortsatt rekommendationen om att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om man är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

Hos Folkhälsomyndigheten finns en sammanfattning av vad du behöver göra för att skydda dig själv och andra mot covid-19. Det finns särskilda rekommendationer för dig som är ovaccinerad.

About vaccination against covid-19 in other languages

About vaccination against covid-19 in other languages