Till navigation Till innehåll (s)

Information om covid-19

Från och med 1 april klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

Covid-19 är fortsatt anmälningspliktig, och Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 även fortsatt ska smittspåras i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.

Vaccination mot covid-19

Vaccination skyddar effektivt mot att bli svårt sjuk eller dö i covid-19. Det skyddar även mot att bli smittad och att smitta andra. Läs om hur du bokar vaccin på 1177.se.  

1177.se  - samlad information om vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten - vaccination mot covid-19

Skydda dig själv och andra 

Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd. Därför gäller fortsatt rekommendationen om att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om man är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

Hos Folkhälsomyndigheten finns en sammanfattning av vad du behöver göra för att skydda dig själv och andra mot covid-19. Det finns särskilda rekommendationer för dig som är ovaccinerad.

About vaccination against covid-19 in other languages

About vaccination against covid-19 in other languages