Till navigation Till innehåll (s)

Så jobbar kommunen för trygghet 

Sollentuna kommun arbetar aktivt för att öka tryggheten. Sollentuna ska vara en trygg plats för alla att bo, arbeta och studera på, där invånare och besökare känner sig trygga och säkra.

Kommunens trygghetsarbete genomsyrar de flesta av kommunens verksamheter. I Sollentuna arbetar vi enligt EST-modellen, Effektiv Samordning för Trygghet.

Modellen för EST har tagits fram av Brå och Sollentuna var en av de första kommunerna i landet att införa metoden, som bygger på att kommunens olika verksamheter, såsom till exempel skola och socialtjänst, tillsammans med polisen och Sollentunahem tar fram en gemensam lägesbild varje vecka. Den hjälper kommunen och polisen att samordna aktiviteter och prioritera insatser där de behövs. 

Tryggt på offentliga platser

Trygga utemiljöer skapar vi genom att hålla rent och snyggt, arbeta med belysning och ljus och aktiviteter som ökar tryggheten på offentliga platser och i kollektivtrafiken.

Skadegörelse, till exempel i form av klotter, är olagligt. Att snabbt åtgärda klotter och annan skadegörelse är viktigt för tryggheten.

När du ser något i din omgivning som utsatts för skadegörelse/klotter kan du felanmäla detta till kommunens kontaktcenter.

Det lokala Brottsförebyggande rådet (Brå)

Det lokala Brottsförebyggande rådet samordnar kommunens brottsförebyggande arbete med andra aktörers insatser och följer kommunens övergripande insatser för ökad trygghet.

Lokala BRÅ består av ledamöter utsedda av kommunstyrelsen och representanter för polisen, Brandkåren Attunda, Sollentunahem och Företagarna i Sollentuna. 

Brottsförebyggande rådet i Sollentuna