Till navigation Till innehåll (s)

Sammanträden i Sollentuna kommun 

Här hittar du sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder.

 
Nämnd Jan Feb Mar
Kommunfullmäktige   13 12
Kommunstyrelsen   3 2
Klimatnämnden 13, 27 17 23
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd 15 19 25
Kultur- och fritidsnämnden 22 19 25
Miljö- och byggnadsnämnden 17, 31 28 28
Natur- och
tekniknämnden
22 19 25
Samhällsbyggnadsnämnden 14, 28 18 24
Socialnämnden 8 18 24
Utbildningsnämnden 8 8 19
Vård- och omsorgsnämnden 8, 29 14, 19 26
Överförmyndarnämnden 24 28 21