Till navigation Till innehåll (s)

Samråd vid fysisk planering

Kommunen handlägger och beslutar om hur man använder mark och vatten. Du som är bosatt i Sollentuna kan påverka utvecklingen.

När kommunen planerar för hur mark och vatten ska användas tar man hänsyn till både allmänna och enskilda intressen. Man väger också intressen som konkurrerar mot varandra.

Du som bor i Sollentuna har möjlighet att få insyn och att påverka.

Plan- och bygglagen (PBL) innehåller grundläggande regler om planläggning av mark och vatten och byggande.

Pågående detaljplaner

Mer läsning för dig