Till navigation Till innehåll (s)
Sollentunasalen i kommunhuset

Kontakta din politiker

Har du något du undrar över? Har du en fråga eller synpunkt som du vill lämna till någon av dina förtroendevalda politiker i kommunen? Du kan föra fram synpunkter och idéer kring den kommunala verksamheten direkt till ordförande i respektive nämnd.

En ordförande svarar i första hand på de frågor som rör det egna ansvarsområdet.

De förtroendevalda som har sina kontaktuppgifter publicerade på sidan har själva valt vilka kontaktvägar som ska visas. På så sätt kan de ta emot dina frågor och synpunkter på ett effektivt sätt.

Välkommen med dina frågor och synpunkter! 

Bo Halbert (M)

Ordförande i kommunfullmäktige

Telefonnummer: 0703-47 62 60
E-post: bo.halbert@sollentuna.se

Henrik Thunes (M)

Ordförande i kommunstyrelsen, kommunalråd, gruppledare i fullmäktige för Moderaterna, ordförande i Sollentuna Stadshus AB

Telefonnummer: 08-579 220 15
E-post: henrik.thunes@sollentuna.se

Anna-Lena Johansson (L)

1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, kommunalråd, gruppledare i fullmäktige för Liberalerna, ordförande i vård- och omsorgsnämnden, 1:e vice ordförande i Sollentuna Stadshus AB, ordförande i pensionärsrådet.

Telefonnummer: 0739-15 22 06
E-post: anna-lena.johansson@sollentuna.se

Anton Lindgren (S)

2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, oppositionsråd, gruppledare i fullmäktige för Socialdemokraterna.

Telefonnummer: 0739-15 10 22
E-post: anton.lindgren@sollentuna.se

Thomas Nyman (KD)

Kommunalråd, gruppledare i fullmäktige för Kristdemokraterna, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

E-post: 

thomas.h.nyman@sollentuna.se

Jonas Riedel (C)

Kommunalråd, gruppledare i fullmäktige för Centerpartiet, ordförande i miljö- och klimatnämnden.

Telefonnummer: 073-915 10 30

E-post: jonas.riedel@sollentuna.se

Mia Mulder (V)

Oppositionsråd, gruppledare i fullmäktige för Vänsterpartiet.

E-post:

mia.mulder@sollentuna.se 
Peter Godlund (MP)

Gruppledare i fullmäktige för Miljöpartiet de gröna, 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

E-post: peter.godlund@sollentuna.se

Bo Ehlin (SD)

Gruppledare i fullmäktige för Sverigedemokraterna, ledamot i kommunstyrelsen.

Telefonnummer: 0705- 32 22 23
E-post:

bo.ehlin@sollentuna.se

Soley Aksöz Lithborn (M)

Ordförande i utbildningsnämnden, kommunalråd.

Telefonnummer: 08-579 215 86
E-post: soley.aksoz-lithborn@sollentuna.se

Moa Rasmusson (L)

Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Telefonnummer: 0739-15 16 33
E-post: moa.rasmusson@sollentuna.se

Thomas Ardenfors (M)

Ordförande i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott.

Telefonnummer: 0739-15 16 88
E-post: thomas.ardenfors@sollentuna.se

Rebecca Nordin Vainio (M)

Ordförande i socialnämnden.

Telefonnummer: 0736-65 34 11
E-post: rebecca.nordin.vainio@sollentuna.se

Anna Juhlin (C)

Ordförande i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.

E-post: anna.juhlin@sollentuna.se

Maria Stockhaus (M)

Ordförande i Sollentunahem AB

E-post: maria.stockhaus@sollentuna.se

Åsa Söderbergh (M)

Ordförande i AB SOLOM.

E-post:

asa.soderbergh@sollentuna.se

Björn Edström (C)

Ordförande SEOM.

Hanna Clerkestam (L)

Ordförande Sollentuna kommunfastigheter

E-post:

hanna.clerkestam@sollentuna.se

Towe Ireblad (KD)

1 vice ordförande i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott.

E-post:

towe.ireblad@sollentuna.se

Jan Fjellstedt (KD)

Ordförande i överförmyndarnämnden (kommungemensam nämnd)

E-post:

jan.fjellstedt@sollentuna.se

Benkt Kullgard (M)

Ordförande i valnämnden

Telefonnummer: 0739-15 10 15
E-post:
benkt.kullgard@sollentuna.se

Vill du komma i kontakt med någon annan politiker än de som nämnts ovan?

Samtliga förtroendevalda i Sollentuna kommun har en e-postadress av formatet fornamn.efternamn@sollentuna.se och kan kontaktas på den adressen.

Du kan också hitta Sollentunas förtroendevalda i Troman Publik.

Sollentunas förtroendevalda i Troman Publik

Under beskrivningen av kommunens organisation hittar du Information om vilka som sitter i kommunens nämnder och styrelser:

Kommunens organisation