Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)
Sollentunasalen i kommunhuset

Kontakta din politiker 

Har du något du undrar över? Har du en fråga eller synpunkt som du vill lämna till någon av dina förtroendevalda politiker i kommunen? Du kan föra fram synpunkter och idéer kring den kommunala verksamheten direkt till ordförande i respektive nämnd.

Ordförande svarar i första hand på frågor som rör det egna ansvarsområdet.

Välkommen med dina frågor och synpunkter!

Björn Karlsson (M)

Ordförande i kommunfullmäktige
e-post: bjorn.karlsson@sollentuna.se

Henrik Thunes (M)

Ordförande i kommunstyrelsen, kommunalråd, gruppledare i fullmäktige för Moderaterna, ordförande i Sollentuna Stadshus AB
e-post: henrik.thunes@sollentuna.se

Anna-Lena Johansson (L)

1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, kommunalråd, gruppledare i fullmäktige för Liberalerna samt vård- och omsorgsnämndens ordförande
e-post: anna-lena.johansson@sollentuna.se

Joakim Jonsson (S)

2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, oppositionsråd, gruppledare i fullmäktige för Socialdemokraterna
e-post: joakim.jonsson@sollentuna.se

Thomas Nyman (KD)

Kommunalråd, gruppledare i fullmäktige för Kristdemokraterna, ordförande i kultur- och fritidsnämnden
e-post: magnus.ramstrand@sollentuna.se

thomas.h.nyman@sollentuna.se

Jonas Riedel (C)

Kommunalråd, gruppledare i fullmäktige för Centerpartiet, ordförande i klimatnämnden
e-post: jonas.riedel@sollentuna.se

Margareta Asplund (V)

Gruppledare i fullmäktige för Vänsterpartiet 
e-post:

margareta.asplund@sollentuna.se Peter Godlund (MP)

Oppositionsråd, gruppledare i fullmäktige för Miljöpartiet de gröna, 2:e vice ordförande i natur- och tekniknämnden
e-post: peter.godlund@sollentuna.se

Anki Elken (SP)

Gruppledare i fullmäktige för Sollentunapartiet 

Tfn: 0702318214
e-post: anki.elken@sollentuna.se

Bo Ehlin (SD)

Gruppledare i fullmäktige för Sverigedemokraterna
e-post: bo.ehlin@sollentuna.se

Soley Aksöz Lithborn (M)

Ordförande i utbildningsnämnden, kommunalråd
e-post: soley.aksoz-lithborn@sollentuna.se

Moa Rasmusson (L)

Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, kommunalråd
e-post: moa.rasmusson@sollentuna.se

Oscar Nyströmer (M)

Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden
e-post: oscar.nystromer@sollentuna.se

Thomas Ardenfors (M)

Ordförande i natur- och tekniknämnden
ordförande i Sollentuna Kommunfastigheter AB
e-post: thomas.ardenfors@sollentuna.se

Seppo Karmitsa (KD)

Ordförande i socialnämnden
e-post: seppo.karmitsa@sollentuna.se

Anders Manell (L)

Ordförande i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
e-post: anders.manell@sollentuna.se

Maria Stockhaus (M)

Ordförande i Sollentunahem AB, ordförande i Sollentunafastigheter 2 och 3 AB
e-post: maria.stockhaus@sollentuna.se

Torbjörn Rosdahl (M)

Ordförande i AB SOLOM
e-post: torbjorn.rosdahl@sollentuna.se

Towe Ireblad (KD)

Ordförande i Sollentuna Energi och Miljö AB 
e-post: towe.ireblad@sollentuna.se

Margareta Hamark (L)

Ordförande i överförmyndarnämnden (kommungemensam nämnd)

margareta.hamark@upplandsvasby.se

Benkt Kullgard (M)

Ordförande i valnämnden
benkt.kullgard@sollentuna.se