Till navigation Till innehåll (s)
Sollentunasalen i kommunhuset

Kontakta din politiker

Har du något du undrar över? Har du en fråga eller synpunkt som du vill lämna till någon av dina förtroendevalda politiker i kommunen? Du kan föra fram synpunkter och idéer kring den kommunala verksamheten direkt till ordförande i respektive nämnd.

En ordförande svarar i första hand på de frågor som rör det egna ansvarsområdet.

De förtroendevalda som har sina kontaktuppgifter publicerade på sidan har själva valt vilka kontaktvägar som ska visas. På så sätt kan de ta emot dina frågor och synpunkter på ett effektivt sätt.

Välkommen med dina frågor och synpunkter! 

Björn Karlsson (M)

Ordförande i kommunfullmäktige.
E-post: bjorn.karlsson@sollentuna.se

Henrik Thunes (M)

Ordförande i kommunstyrelsen, kommunalråd, gruppledare i fullmäktige för Moderaterna, ordförande i Sollentuna Stadshus AB.

Telefonnummer: 08 579 220 15
E-post: henrik.thunes@sollentuna.se

Anna-Lena Johansson (L)

1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, kommunalråd, gruppledare i fullmäktige för Liberalerna samt vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Telefonnummer: 073-915 22 06
E-post: anna-lena.johansson@sollentuna.se

Anton Lindgren (S)

2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, oppositionsråd.
E-post: anton.lindgren@sollentuna.se

Thomas Nyman (KD)

Kommunalråd, gruppledare i fullmäktige för Kristdemokraterna, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
E-post: 

thomas.h.nyman@sollentuna.se

Jonas Riedel (C)

Kommunalråd, gruppledare i fullmäktige för Centerpartiet, ordförande i klimatnämnden.
E-post: jonas.riedel@sollentuna.se

Mette Hildingsson (S)

Gruppledare i fullmäktige för Socialdemokraterna.
E-post

mette.hildingsson@sollentuna.se

Margareta Asplund (V)

Oppositionsråd, gruppledare i fullmäktige för Vänsterpartiet.
E-post:

margareta.asplund@sollentuna.se Peter Godlund (MP)

Gruppledare i fullmäktige för Miljöpartiet de gröna, 2:e vice ordförande i natur- och tekniknämnden.
E-post: peter.godlund@sollentuna.se

Anki Elken (SP)

Gruppledare i fullmäktige för Sollentunapartiet.

Telefonnummer: 070-2318214
E-post: anki.elken@sollentuna.se

Bo Ehlin (SD)

Gruppledare i fullmäktige för Sverigedemokraterna.
E-post: bo.ehlin@sollentuna.se

Soley Aksöz Lithborn (M)

Ordförande i utbildningsnämnden, kommunalråd.
E-post: soley.aksoz-lithborn@sollentuna.se

Moa Rasmusson (L)

Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, kommunalråd.

Telefonnummer: 073-915 16 33
E-post: moa.rasmusson@sollentuna.se

Oscar Nyströmer (M)

Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.
E-post: oscar.nystromer@sollentuna.se

Thomas Ardenfors (M)

Ordförande i natur- och tekniknämnden, ordförande i Sollentuna Kommunfastigheter AB.
E-post: thomas.ardenfors@sollentuna.se

Seppo Karmitsa (KD)

Ordförande i socialnämnden.
E-post: seppo.karmitsa@sollentuna.se

Anders Manell (L)

Ordförande i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.

Telefonnummer: 070-314 57 29
E-post: anders.manell@sollentuna.se

Maria Stockhaus (M)

Ordförande i Sollentunahem AB, ordförande i Sollentunafastigheter 2 och 3 AB.
E-post: maria.stockhaus@sollentuna.se

Torbjörn Rosdahl (M)

Ordförande i AB SOLOM.
E-post: torbjorn.rosdahl@sollentuna.se

Towe Ireblad (KD)

Ordförande i Sollentuna Energi och Miljö AB.
E-post: towe.ireblad@sollentuna.se

Ylva Mozis (L)

Ordförande i överförmyndarnämnden (kommungemensam nämnd).

E-post:

ylva.mozis@vallentuna.se

Benkt Kullgard (M)

Ordförande i valnämnden.

E-post:
benkt.kullgard@sollentuna.se

Vill du komma i kontakt med någon annan politiker än de som nämnts ovan?

Samtliga förtroendevalda i Sollentuna kommun har en e-postadress av formatet fornamn.efternamn@sollentuna.se och kan kontaktas på den adressen.

Under beskrivningen av kommunens organisation hittar du Information om vilka som sitter i kommunens nämnder och styrelser:

Kommunens organisation