Till navigation Till innehåll (s)
Leende man som gungar. Hus från Malmvägen i bakgrunden.

Sollentuna är Sveriges Kvalitetskommun 2019

Sollentuna kommun är Sveriges Kvalitetskommun. Det har vi blivit för våra goda resultat i Kommunkompassen och på en resultatanalys som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gjort på olika resultatmått.

Sollentunas arbete med kvalitet och utveckling

Kommunkompassen mäter kommunens styrkor och svagheter inom ett stort antal områden.

Kommunkompassen

SKR:s resultatanalys grundar sig på resultatmått som till största delen kommer från Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).

Kommunens Kvalitet i Korthet

Juryns motivering

"Sollentuna har erhållit utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun 2019.

Sollentuna har i sin styrning tre övergripande mål: "Trygghet och välfärd genom livet", Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt" och "Attraktiv och effektiv organisation".

Ett väl fungerande samspel mellan politiker och tjänstepersoner samt ett tydligt styrsystem är några av orsakerna till att dessa mål genomsyrar organisationen och ger kraft för att kunna ge brukarna god service till rimlig kostnad.

En god finansiell styrka, hög kvalitet och låga kostnader inom flera verksamheter gör att Sollentuna lättare kan möta flera av de utmaningar som kommunsverige står inför idag.

Sollentuna är en värdig vinnare av priset som är en skulptur av konstnären Ernst Billgren och 50 000 kr."

Vad är Sveriges Kvalitetskommun?

Utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun delas ut vartannat år av Kvalitetsmässan. Det ges till den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarpolitik och samhällsbyggande, och att leverera tjänster med hög kvalitet.

Sollentuna var en av fem nominerade kommuner till Sveriges Kvalitetskommun 2019. De övriga nominerade kommunerna var Luleå, Norsjö, Vallentuna och Ängelholm. Juryn består av en expertgrupp inom Sveriges Kommuner och Regioner.

Sollentuna deltog i tävlingen för att det:

  • visar att vi är på rätt väg mot visionen att bli Sveriges mest attraktiva kommun
  • ger drivkraft och motivation
  • ger ett erkännande till alla medarbetare
  • ger ett ökat fokus på kvalitetsarbetet

     

Kontakt Sveriges kvalitetskommun 2019