Till navigation Till innehåll (s)

Kommunkompassen

Kommunkompassen är ett verktyg som utvärderar hur kommunen leder sin verksamhet och hur samspelet ser ut i organisationen. Kommunkompassen ger också information om kommunens styrkor och om vilka områden som kan förbättras.

Kommunkompassen utvärderar vad och hur hela kommunen gör för att:

  • utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet
  • utveckla system för styrning och uppföljning
  • utveckla effektiva verksamheter som ger tjänster med hög kvalitet
  • skapa goda arbetsplatser och delaktiga medarbetare
  • skapa goda förutsättningar för tillväxt och samhällsbyggande i hela den geografiska kommunen

Sollentuna kommun genomförde Kommunkompassen 2018. Resultatet av utvärderingen har ställts samman i en rapport. Den innehåller en poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar.

Kommunkompassen är ett verktyg från SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Kommunkompassen i Sollentuna hos Sveriges Kommuner och Regioner