Till navigation Till innehåll (s)

Kommunkompassen 

Kommunkompassen genomförs av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Verktyget utvärderar sättet att leda verksamheten och hur samspelet ser ut i organisationen samt ger information om styrkor och förbättringsområden.

Kommunkompassen är ett verktyg som utvärderar vad och hur hela kommunen gör för att:

  • utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet
  • utveckla styr- och uppföljningssystem
  • utveckla effektiva verksamheter som producerar tjänster med hög kvalitet
  • skapa goda arbetsplatser och delaktiga med arbetare
  • skapa goda förutsättningar för tillväxt och samhällsbyggande i hela den geografiska kommunen

Sollentuna kommun genomförde Kommunkompassen 2018 och resultatet av utvärderingen har sammanställts i en rapport som innehåller en poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar.

Länkar

Sveriges Kommuner och Regioner