Till navigation Till innehåll (s)
Digitaliseringsdagen i Sollentuna 2023

Digitaliseringsdag - vad kan vi lära av Danmark?

Den 5 oktober 2023 anordnas en inspirerande digitaliseringsdag i Sollentuna med tema "Vad kan vi lära av Danmark?", med fokus på digitalisering samt vård och omsorg. Till dagen bjuds representanter från alla kommuner i Stockholm in för att utbyta erfarenheter och ta del av kunskap. Danmarks ambassad berättar om sitt arbete och delar med sig av erfarenheter.

Dagen är ett samarbete mellan Sollentuna kommun, Danmarks ambassad och Storsthlms strategiska nätverk. Hela dagen kommer att handla om hur digitalisering är ett verktyg för att klara av framtidens utmaningar samt vikten av samarbete. På eftermiddagen fokuserar vi på området vård- och omsorg och hur vi med hjälp av tekniken kan frigöra resurser för att möta fler brukare med färre händer.

Representanter från Danmark delar med sig av sina erfarenheter då landet ligger långt fram vad gäller digitalisering och nationell samordning av digitala initiativ.

De inbjudna är representanter för sin kommun i Storsthlms strategiska nätverk för digitalisering och socialtjänst. De får dessutom gärna ta med sig 1-2 kollegor som arbetar med digitalisering eller verksamhetsutveckling/innovation. Om du som är kommunanställd inte fått inbjudan men vill delta under dagen, kontakta den person som är din kommuns representant i Storsthlms strategiska nätverk. 

Strategiskt nätverk för socialtjänst - Storsthlm

Strategiskt nätverk för digitalisering - Storsthlm

Sollentuna kommun är värd för digitaliseringsdagen som är en fysisk träff i Turebergshuset, Sollentuna. Anmälan sker via personlig inbjudan. 

Agenda

Förmiddag

08:30 Frukost

09.00 Inledning: 

  • Bo Halbert, kommunfullmäktiges ordförande
  • Henrik Thunes, kommunstyrelsens ordförande
  • Danmarks ambassadör, Kristina Miskowiak Beckvard

09.20 Danmark berättar om det kommungemensamma initiativet Kombit

  • Kombit - Thomas Rysgaard Christiansen, Partner, Netcompany (fd VD på Kombit):
    De kommunala vinsterna av Danmarks IT-kommungemenskap.
  • DUBU/Digibarnevern - Kristin Brörs, projektledare Digibarnevern, Netcompany:
    Ett exempel från Kombit som gjort att socialtjänsten lägger mindre tid på administration och får mera tid för utsatta barn och unga

10.20 Paus

10.40 Workshop: Vad kan vi göra tillsammans? 

11.30 Summering, vad är nästa steg och vem gör det?

12.00 Lunch

Eftermiddag

13.00 Inledning
Anna-Lena Johansson, vård- och omsorgsnämndens ordförande i Sollentuna

13.20 Danmark berättar vad vi kan lära av dem, fokus på AI inom vården
Exempel på två danska lösningar som används av ett antal kommuner. Lösningarna är exempel på hur AI kan bidra till att frigöra resurser inom vård och omsorg och säkerställa ökad kvalitet och värdighet för medborgaren.

  • Exempel 2: Hur AI kan fria upp platser på sjukhuset och underlättar övergången från regionalt till kommunalt regi med intelligent distansmonitorering - Michael Frandsen, WARD Home, CCO. 

14.20 Fika

14:40 Pia Bornevi, förvaltningschef, och Anette Ceder, avdelningschef, vård- och omsorgskontoret, Sollentuna kommun 
Välfärdsfusket finns där det finns pengar. Därför har Sollentuna utvecklat ett systemstöd för att noga följa upp välfärdsbrott – något som säkerställer kvaliteten i den vård och omsorg som de levererar till äldre och personer med funktionsnedsättning i Sollentuna. Allt med brukaren i fokus.

15.00 Workshop: Vad tar vi med oss och vad bli nästa steg?

15.40 Summering och tack för idag!

Danmarks ambassad

Storsthlms strategiska nätverk

Hitta hit

Res kollektivt

SL

Pendeltåg eller buss till Sollentuna centrum, 5 minuters promenad till kommunhuset.

Res med bil

Parkering:

Parkering (sollentuna.se)

Sollentuna centrum:

Parkering | Praktisk information | Sollentuna Centrum

Karta över Sollentuna

Sollentuna kommun