Till navigation Till innehåll (s)

Så fördelas dina skattepengar 

Här kan du se hur varje 100-lapp du betalar i skatt fördelas mellan kommunens olika verksamheter. Denna beräkning grundar sig på årsredovisningen för 2018.

Grundskola inklusive  förskoleklass och grundsärskola

28,97 kr

Vård och omsorg av äldre samt funktionshindrade inklusive LSS/SBF

26,90 kr

Förskola inklusive öppen förskola och pedagogisk omsorg

12,73 kr

Gymnasieskola samt gymnasiesärskola

9,03 kr

Fritidshem

3,61 kr

Barn- och ungdomsvård

3,55 kr

Parker och natur, bland annat Edsbergsparken, Järvafältet, badplatser

0,74 kr

Bibliotek och övrig kulturverksamhet, bland annat kulturskola, konsthall, stöd studieorganisationer.

1,50 kr

Övrigt, bl.a. fysisk och teknisk planering

1,33 kr

Idrotts- och fritidsanläggningar, bland annat sim- och sporthall, Sollentunavallen, Väsjöbacken

1,81 kr

Politisk verksamhet och revision

1,19 kr

Ekonomiskt bistånd

1,55 kr

Räddningstjänst och totalförsvar

1,19 kr

Vuxenutbildning, särvux och SFI

0,88 kr

Fritidsgårdar

0,77 kr

Arbetsmarknadsåtgärder

0,61 kr

Gator och vägar, snöröjning, lagning av asfalt, sopning med mera

2,34 kr

Vuxna missbrukare

1,11 kr

Fritidsverksamhet inkl. aktivitetsstöd

0,19 kr

 Summa

100,00 kr

 

Länkar

Skatteverket