Till navigation Till innehåll (s)

Så används dina skattepengar

Här kan du se hur varje inbetald 100-lapp användes under år 2020.

Årsredovisning 2020 - Film på Youtube

En stor del av kommunens budget består av den skatt du som invånare betalar. Visste du att hela 75 kronor av varje inbetald 100-lapp går till skola, vård och omsorg? I vår film kan du på ett enkelt sätt se hur vi använde dina skattepengar, exempel på investeringar som gjordes och det ekonomiska resultatet för 2020.

Årsredovisningen för 2020 beslutades av kommunfullmäktige den 22 april 2021.