Till navigation Till innehåll (s)

Årsredovisning 

Nu har kommunens årsredovisning för 2018 beslutats av kommunfullmäktige. Den visar att Sollentuna fortsätter att växa med kvalitet och har en god ekonomi i balans.

Resultatet för 2018 blev 77 miljoner kronor och kommunens soliditetsmål har nåtts.

Investeringar

Under året gjordes investeringar på 622 miljoner kronor, varav 267 mkr i skolfastigheter och 43 mkr i Edsbergs sporthall.

Invånare och bostäder

Antalet invånare ökade till 72 528 och kommunens planarbete möjliggör 800 nya bostäder.

Näringsliv och skola

Vi kom på femte plats av landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs rankning av det lokala företagsklimatet och satsningen på skolan ger resultat med en fjärde plats i länet och 19 plats i landet i Sveriges kommuner och landstings öppna jämförelser.

Ekonomi

Kommunen fortsätter att visa ett positivt ekonomiskt resultat. Vi har en i grunden god ekonomi och en positiv utveckling inom våra verksamheter.

Uppföljning

Årsredovisningen följer upp kommunens övergripande mål och nämndernas arbete under året. Den ger  en kommunövergripande kvalitetsredovisning. Årsredovisningen innehåller också en detaljerad uppföljning av kommunens ekonomi. Här finns resultat- och balansräkning, drift- och investeringsredovisning och finansiell analys.

Årsredovisningen för 2018 beslutades av kommunfullmäktige den 25 april 2019.