Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Sollentuna ungdomsråd 

Syfte med ungdomsrådet är att stärka ungdomars möjligheter att påverka utvecklingen i frågor som berör dem. Ungdomsrådet ska  ge politikerna bättre möjligheter att få tillgång till ungdomars synpunkter.

Målet är skapa ett fungerande system för reellt ungdomsinflytande i Sollentuna kommun. 

Sollentuna ungdomsråd (SUR) på Facebook

Sollentuna ungdomsråd (SUR) på Instagram