Till navigation Till innehåll (s)

Sollentuna ungdomsråd

Syfte med ungdomsrådet är att stärka ungdomars möjligheter att påverka utvecklingen i frågor som berör dem. Ungdomsrådet ska  ge politikerna bättre möjligheter att få tillgång till ungdomars synpunkter.

Målet är skapa ett fungerande system för reellt ungdomsinflytande i Sollentuna kommun. 

Sollentuna ungdomsråd (SUR) på Facebook

Sollentuna ungdomsråd (SUR) på Instagram