Till navigation Till innehåll (s)

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) samordnar det brottsförebyggande arbete kommunen gör med andra aktörers insatser. Rådet leder kommunens övergripande insatser för att öka tryggheten.

Brottsförebyggande rådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och  polisen samt för andra aktörer i samhället. 

Rådets uppgift är att följa brottsligheten i kommunen. Det ska styra kommunens övergripande insatser för ökad trygghet genom ett långsiktigt brottsförebyggande arbete. 

Lokala BRÅ består av ledamöter som är utsedda av kommunstyrelsen och av representanter för polisen, Brandkåren Attunda, Sollentunahem och Företagarna i Sollentuna. 

Myndigheten BRÅ