Till navigation Till innehåll (s)

Brottsförebyggande rådet 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) samordnar kommunens brottsförebyggande arbete med andra aktörers insatser och leder kommunens övergripande insatser för ökad trygghet.

Brottsförebyggande rådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och  polisen  samt aktörer i samhället. 

Rådets uppgift är att följa brottsligheten i kommunen och styra kommunens övergripande insatser för ökad trygghet genom långsiktigt brottsförebyggande arbete. 

Lokala BRÅ består av ledamöter utsedda av kommunstyrelsen och representanter för polisen, Brandkåren Attunda, Sollentunahem och Företagarna i Sollentuna. 

Myndigheten BRÅ